Dargaggoo qofaasaa bishkiliitiin UK haga Awustiraaliyaa imale

Ben Hollis Image copyright Nat Geo Leo
Goodayyaa suuraa Maatiinsaa Awustiraaliyaatti akka isa argatanis dubbateera

Dargaggoon qofaasaa UK hanga Awustiraaliyaa bishkiliitiin imale gammachuu ibsateera.

Ben Hollis magaalaasaa Leestar irraa Adoolessa keessa bahe mana adaadaafi eessuma isaa Caloundra ce'ee, Awustiraaliyaa Dilbata darbe gaheera.

Dargaggoon ganna 19, km 18,000 imale kuni, biyyoota 30 daawwateera.

Galma akeeke bira gaafa gahu, ''kun adda dha. Sa'aa sana hunda booda, xumure,'' jedheera.

Hollis barnoota isaan otoo qabxii A galmeessisuuf qo'atuu cinaatti ammoo qarshii walitti qabuuf guyyuu hojjechaa ture.

Imalasaaf guyyaatti yuroo 7.50 kan ramade yoo tahu baasii hir'isuuf jecha karaarra dunkaana keessa bulaa ture.

Volkaanoowwan yaabbachaa, gaara Evarast bira taraa, daggala keessatti liqimfamaa lafti inni kamtu ol-ka'aa akka tahe filachuun na rakkisa jedheera.

''Kaaba baha Itoophiyaatti garuu- naannolee gaara qaban yoo yaabbattee gadi buutu riqicha mukaafi jirma argita'' jedheera.

Image copyright Nat Geo Leo
Goodayyaa suuraa Hollis Indoonezyiyaatti nyaata mi'aawaa akka soorate dubbata

Turtii isaa keessatti iddoowwan irra ilaalcha namootaatu qalbii isaa hawwate.

''Akkatti namootni nama simatantu ni ajaa'iba'' jedheera.

'' Dargaggeessa dadhabee, wayyaansaa xuraa'ee gaaratti ol -bahuuf bishkiliitii oofu yoo arganillee na simachuuf boodatti hin jennes.'' jedheera.

Image copyright Nat Geo Leo
Goodayyaa suuraa Hollis waan qabu qabatee karaa irratti dunkaana keessa bulaa ture

Hollis yuroo 3,000 tahus tola ooltummaaf walitti qabeera jedheera.

''Maatii koo waggaa dheeraa dura yeroo ani ijoollee ture as galan, yeroo ani imala koo xumuru harka na fuudhuun isaanii waan dansaa ture'' jedha.

Bara dhuftu Yunivarsiitii Landanitti Baayiloojiidhaan digiriisaa jalqabaa barachuu eegala.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata