Xiyyaarri manarratti kufte lubbuu namoota 17 ol dabarsite

Magaalaa Rawaalpindii Image copyright AFP

Xiyyaarri waraanaa xiqqoon shaakalarra turte mana jireenyarratti erga kuftee caccabdee lubbuu namoota 17 oli dabarsite.

Lubbu baraartoonni akka jedhanitti Paakistaan magaalaa Rawaalpidii jedhamtutti kufte .

Baliliistota xiyyaaricha 5 fi namoota nagaa 12 tu lubbuu dhabe. Namoonni 12 kan biroo balaadhuma kanaan madaa'aan.

Rawaalpindiin magaala Islaamaabad cinattii argamtu yoo taatu waajirri muummee humna waraana biyyatti iddoo itti argamu.

Ammaa yoonatti ka'umsi balaa kana hin baramne xiyyarrii kun garuu kan Aviyeeshinii humna waraanaa biyyatti turte.

Iddoo balaan kun qaqqabeetti jiraattonni naannicha walitti qabamuu AFP'n himeera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa namoota gaddaaf walitti qabaman

''Sagalee dho'iinsa guddaa ergan dhaga'ee booda, namootni haadaa turaniiru. gargaruuf yaallus ibidda cimaatu ture'' jedhe jiraatan naannichaa Mohaammad Saadiq.

AFP'n akka jedhutti caccabaan xiyyaarichaa keenyaa manaarra kan mul'atu yoo ta'u, aarri naannicha mul'ata ture.

Bara 2010 xiyyaarri dhaabbata dhuunfaa tokko Islaamabaad cinatti kuftee caccabuun lubbuu namoota 152 galafatte seenaa biyyatti balaa lubbuu namoota hedduu galafate ta'ee galma'e.

Odeessa kana irratti dabalata