Barattoonni ajjeefamnaan Sudaan manneen barnoootaa cufte

Mormii barattoota ajjeefamaniif al-obeiditti bahame Image copyright EPA

Barattoonni hiriiraaf bahan erga ajjeefamaniii hiriira waamame to'achuuf manneen barnootaa hunda keessatti barnoonni addan cite.

Miidiyaan biyyaaleessaa akka jedhutti, Roobii kanarraa eegalee manneen barnootaa guutuu biyyatti keessatti akka cufaman anga'oonni humna waraanaa biyyatti ajajan.

Wixata darbe barattoonni 4 Kaaba Kordofaan keessatti hiriira mormiif bahameerratti erga ajjeefamaniii magaalaa guddoo Kaartum dabalate magaaloota biroottis hiriirri tamsa'eera. Namni biraa tokkos ajjeefameera.

Hanqina daabboo fi gaazii boba'aa El- Obeeyiditti mudate boooda dhukaasa qawwee fi Isnayippariin namoonni hedduutu madaa'e.

Maaliif barnoonni cufame?

Kaleessa barattoonni dhibbaan lakkaa'aman uffata dambii uffatan alaabaa Sudaan mirmirsaa karaa kaartumitti bahan ajjeechaa El- Obeyidiitti raawwatame mormaa turan.

Mormiin barattoota magaala Kaartum iddoo kaanittis akkuma magaalota birootti bahameera.

Kaleessaa waaree booda anga'oonni biyyatti manneen barnootaa hundi akka cufamu ajajan.

Qondaallii biyyatti tajaajila oduu Suna jedhamutti akka himanitti ,Roobiirra eegalee manneen barnoota oolmaa daa'immaniirraa qabee amma sadarkaa lammaffaatti jiran hubachiisni dabalataa hanga ibsamutti cufaa ta'uu himan.

El Obeyidiitti maaltu ta'e?

Kaaba Kordofaanitti El Obeyidiitti barattonnii mormii dhageessisaa turan dhukaasa irratti baname booda iyyisaanii gara boo'ichaatti geeddarame. barattoonni miidhamanis dhiigaa turan.

Koreen Doktoroota Sudaan sochii dimokiraaasii kana deeggaran magaalichatti baratoonni 62 madaa'ufi El- Obeditti namoonni 5'n du'uu himan.

Hiriirtonni haleellaa raawwatameef garee humna saffisaa 'paramilitaries of the Rapid Support Forces 'jedhamu himatan.

Image copyright AFP

Qondaaltonni labsii yeroo muddamaa naaannicha labsuu booda haalli naannichaa geeddarameera.

UNICEF anga'oonni biyyaatti ajjeechaa raawwatame qoratanii namoota yakka raawwatan seeratti akka dhiyeessan gaafate.

''Barataan kamiyyuu uffata dambii barnootaan awwaalamuu hin qabu'' jedhan, barattootni Obeyiditti ajjeefaman ganna 15 fi 17 ta'u ibsuun.

Walitti qabaan koree humna waraanaa Jeneraal Abdul Fattaa al -Burhaan halleellaa lubbuu barattootaa dabarse balaaleffatan.

'' Waanti magaalichatti raawwatame gaddisiisadha, nama nagaa ajjeesuun fudhatama hin qabu namoonni yakka raawwatan itti gaafatamuu qabuu ''jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata