Konkolaattonni moofa'oo Chaayina Keeniyaa yaaddessan

Gabaa konkolaattotaa keeniyaatti Image copyright AFP Contributor

Konkolaattonni waggootaaf Chaayinaa keessatti tajaajilanii erga mofa'anii gara Keeniyaatti ergaman biyyattiif yaaddoodha jedhu ogeessi.

Keeniyaatti ogeessa misooma magaalaa kan ta'an Konistaant Kaap, Chaayinaan konkolaattota ishee moofa'an gara Keeniyaatti baayyinaan erguuf karoorsuun ishee ''akkaan yaaddessaadha'' jedhu.

''Aardii kana akka bakka balfa itti gatanitti ilaaluun waantoota deebi'anii itti hin fayyadamne itti ergu,'' jedhan

Keeniyaan konkolaattoota moofaa biyya Jaappaniif gabaa guddaa erga taatee bubbulteettis jedhu ogeessi kun.

Chaayinaan konkolaattota maqaa namoota dhuunfaan galmaahan miiliyoona 300 qabaachuun addunyaa irraa tokkoffaadha.

Gabaan guddaan konkolaattota moofaa kun ammoo Afrikaa kan ta'eef gatiin isaanii rakasa ta'uu irraa kan ka'ee lammiilee biyyoota Afrikaan barbaadamuu isaaniiti.

Faalama qilleensaa magaalota akka Naayiroobii keessatti konkolaattootni moofaan geessisuu danda'an irraa ka'uun dhibbaan isaanii guddaa dha jedhu Kaap.

Wanti adeemaa jiru garuu biyyoota kaan keessatti konkolaattota akka balfa waayee hin baafneetti ilaalaman Afrikaatti fee'uudhas jechuun bu'aa isaarra miidhaan isaa akka caalu himu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata