UK'tti Manneen hidhaa haaraan namoota 10,000'f gahu qophaa'uuf

Booris Joohnsanyakka ittisuuf karoora seeraa fi raawwii isaanii ibsanii jiru Image copyright PA Media
Goodayyaa suuraa Booris Joohnsan yakka ittisuuf karoora seeraa fi raawwii isaanii ibsanii jiru

Mootummaan namoota haaraa hidhaman 10,000 kan gahu mana hidhaa qopheessuun humna dhaabachiisee sakatta'uu poolisii cimsuuf akka hojjetan ministirri muummee UK haaraan Booris Joonsan waaadaa galana.

''Erga Yakki wal fakkaataan UK keessatti baay'atee yeroon itti tarkaanfii fudhannus gaheera'' jechuun barreessan Booris Joohnsan.

Luwis Haayig, ministerri imammata mootummaa fi miseensi paartii Labor caasaan sirna haqaa biyya keenyaa sababa sagantaa bajata mootummaa irraa kan ka'e guutummaatti cabeera jette.

Gabaasaan siyaasaa BBC Joonaataan Bileek akka jedhutti ammoo xiyyeeffannoo mootummaan seeraa fi hojii irra ooolmaa isaaf kennu qabxii filannoo waliigalaa bara dhufuu keessatti qabatamuu akka qabu kan akeekus tahuu danda'a jedhe.

Dabalataan ibsa tajaajila fayaaa biyyaalessaa fi godaansaa irratti barruu [Downing Street] jedhamu irratti kennames kan ilaallatu taha jedhe.

Ji'a darbe mootummaan poolisoota 20,000 ol galmeessee leenjisuun poolisoota erga paartiin sabboonummaa leellisan [Conservative] aangoo qabatanii dhabaman bakka buusuu akka barbaadu ibsee ture.

Booris Joonsan mana hidhaa namoota 10,000'f gahu gamoo haaraa ijaaruun ykn isuma jiru babal'isun akka qopheessan himaniru.

Baasii Paawondii Biiliyoona 2.5 baasuun akka hojjechiisan himanii maallaqni kanaaf barbaachisus akka qophaa'ee jiru himaniiru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Booris Joohnsan fi Barreesituu Piriitii Paatel ji'a darbe poolisoota hedduu aka dabalan waliigaluu ibsan.

Namni tokko sakatta'amee aalbeen tokko argamee harkaa fuddhame jechuun lubbuu tokko oolchuudha jedhanii poolisootnis ofitti amanamummaa guddaadhaan carraa kanatti fayyadamanii hojjechuu qabu jedhan.

Baha Landanitti torban tokko dura namni tokko albeedhaan waraanamuu fi kan biraan ammoo magaala Birmingihaam keessatti osoo konkolaataa isaan deemuu miidhamuu hordofee gara murtoo kanaatti akka dhufanis himama.

Bakka bu'oota poolisii fi caasaa haqaa waliin teenyee adabbii isaa irrattis mari'achuu qabna jedhan.

Sodaa balleessuu, yakkamtoota irratti xiyyeeffachuu qabna jedhan. Yakkamtootni akka sodaatan gochuun barbaada jedhan Booris Joonsan.

Labsii nama dhunfaa dhaabachiisuun sakatta'uun hin danda'amu jedhus akka kaasan ibsanii bakkeewan sakatta'insaas Weelsii fi Ingilaandi dabalatee gara 43tti guddisuuf akka jedhan himaniru.

Poolisiin eeyyamaa fi ajaja qaama mootummaa kamiyyuu malee nama shakke dhaabachiisee akka sakatta'uu danda'us ibsaniiru.

Manneetiin hidhaa qophaa'u jedhamanis shakkamtootaa fi yakkamtoota to'annoo jala oolaniis akka tahe eeraniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata