Hoomaan simbiraa xiyyaara oyiruu boqqoolloo keessa qubachiise

Xiyaara sababii simbirrootaaf boqqolloo keessa qubachuudhaaf dirqame Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Xiyaara sababii simbirrootaaf boqqolloo keessa qubachuudhaaf dirqame

Xiyyaarri imaltootaa Raashiyaa erga girrisa simbirrootiin rukkutameen booda oyiruu boqqolloo dhiheenya Moskootti argamu keessa qubachuuf dirqame.

Xiyyaarichi motarri dhaamee gommaan isaa gadii bahuun qubachuuf yaalii taasiseen namoonni 23 madaa'amiiru.

Xiyyaarri 'Ural Airlines Airbus 321 gara 'Simferopol'tti balalii'uu akkuma jalqabeen motorri xiyyaarichaa hoomaa simbirrootaatiin jeeqame.

Midiyaan biyyatti qubannaa xiyyaarichaan ''ajaa'iba Rameniski irratti raawwatame'' jedhaniiru.

Daandiin qilleensa Yuraal xiyyaarichi waan caccabeef gonkumaa deebii'ee balali'uu akka hin dandeenye beeksise. Dhimmicharrattis qorannoon eegalameera.

Wayita Xiyyaarichi simbirrootatti bu'u hojjattoota balaliinsaa dabalatee imaltoonni 233 keessaa kan turan yoo ta'u, motora waan danqameef qubachuuf dirqame.

Xiyyaarri kun akkuma lafaa ol ka'een hoollachuu eegaluusaa imalaan maqaan hin ibsamiin tokko TV biyyaleessaatti himeera.

''Sakandii shan booda ifaan karaa mirgaa xiyyaarichaa ifuu jalqabuun fooliin waan gubachaa jiraachuu mul'isu uumame. Achiimaan xiyyaarichi qubannaan namni hundi fiiguu jalqabe'' jedhe.

Eejensiin geejjiba Qilleensaa Roostaavistaa, xiyyaarichi buufata xiyyaara Addunyaa Zhukovsky irraa fageenya gara kilometira tokkootti motara badeen ooyruu boqqolloo keessa qubate, jedhaniiru.

Imaltoonnis erga baafamanii booda muraasni isaanii wal'aansaaf gara hopitalaatti wayita geeffaman kan hafan ammoo gara buufata xiyyaaaraatti deebiifaman.

Ministeerii Eegumsa Fayyaa biyyatti akka jedhutti, namoota hospitaalatti geeffaman keessatti daa'imman shan ni argamu. '' Namoonni madaa'anis miidhaa salphaa fi cimaa'' jedhan.

Daarektarri Daandii Xiyyaaraa Yuural Kiriil Iskuratoov, imaltoonni sakatta'insi fayyaa erga taasifameefi booda imalasaanii xiyyaara biraatiin akka itti fufan himan.

Image copyright Reuters

Midiyaaleen Raashiyaas balaa kana kan xiyyaara daandii qilleensa Ameerikaa akkuma balalii'u eegalee yeroo yartuu booda bara 2009tti laga Hudsoon keessatti qubatee tureen wal bira qabuun gabaasaa jiru.

Walitti bu'iinis xiyyaaraa fi simbiroota jidduutti umamuus aviyeeshiniitti waanuma baramee yoo ta'u, US qofaa keessatti gabaasa kumaatamatu ta'e. Haa ta'u malee mudannoon akkas kunis balaa ykn badiinsa yoo qaqabsiisan baayyee xiqqaadha.

Odeessa kana irratti dabalata