Obbo Shimallis Abdiisaa: 'Tokkummaan Oromoo dubaatti deebi'uu hin danda'u'

obbo Shimallis bdiisaafi Injinar Taakkalaa Uumaa Image copyright Daagim Geetaacheew

Kaleessa Finfinnee galma barkumeettii sagantaa 'Yaa'ii Qeerroo' jedhuufi qophii Irreecha bara dhufuu Finfinneetti kabajuurratti xiyyeefatu bakka dargaaggoonni hedduun argamaniitti gaggeefameera.

Sagantaa kanarratti qeerroo fi qarreen kumaatamaan lakkaawaman deeggarsa Kantiibaa itti aanaa magaala Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaatiif qabaniis agarisaniiru.

Sagantaa kanarratti Injinar Taakkalaa Uumaa fi pireezidantii itti aanaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Adiisaa argamaniiru.

Injinar Taakkalaan magaalaan Finfinnee irrreecha dabalatee, ayyaanota sabaaf sablammootaa garaagaraa kabajuuf qophiirraa akka jirtu himanii, ayyaanota kana miidhasinee kabajna jedhan.

''Uummata magaala Finfinnee yoon tajaajilu isiniin booneen isiniin abdadheen jiraattoota magaala Finfinnee abdadheenii'' jedhan.

Bulchiinsi Magaala Finfinnee fi mootummaan naannoo Oromiyaa ayyaana irreechaa magaala Finfineetti sirna guddaa fi miidhagaan kabajuuf hirmannaa gochaa akka jira himaniiru.

Miidhagina irreecha keenyaa hadhuura Oromiyaa fi Itoophiyaarraa addunyaaf agarsiisuf mootummaan qophiirra jiras jedhaniiru.

Kabajamoo Kantibaa magaalaa keenyaa jechuun Injinar taakkalaa Uumaa ibsuun haasaa qola qabuun dubbii kan eegalan Pireezidant Shimallis Abdiisaa Qeerroo fi qarree galmichatti argamaniin aarsaa qaalii kaffaltaniin hawwiin uummata kanaa bara dheeraa mirkaneessitan baga wala agarree ittiin jedhan.

''Icciitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha, iccitiin milkaa'ina keenya har'aas tokkummaa ijaaruu keenya'' jedhan.

Tarsiimoon qamolee isaan diina ittiin jedhan qaban ''akkuma yeroo kaanii halkanii guyyaa dhama'anii tokkummaa keenya diiguudha'' jechuun dubbatan.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Moyyalee hanga Cinaaqsanitti ulaan saaqameera jedhu Obbo Shimallis Abdiisaa.

Amma tokkummaan Oromoo dhaabaa ol, nama dhuunfaa ol, Amantaa fi gosaa ol ta'ee jiraa kan jedhan obbo shimallis eenyumtuu ammaan booda tokkumma keenya diiguu hin danda'u jedhan.

''Ergaan har'a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kanaa, hadhuura Oromoorraa dabarsinu tokkummaan Oromoo dubaatti deebi'uu hin danda'u, diigamuu hin danda'u abadan jedhudha.''

Ammaan booda wanti hawwinu wanti gaafannu hin jiru wanta oromoodhaaf ta'u gochuu qofas jedhaniiru.

Ammaan booda halkanii guyyaa hojjennee tokkumma keenya eegnee gaaffii bara dheera uummatni keenya qabu hojjeenna jedhan.

Dhaloonni kun haala kamiinuu injifannoo argate of harkaa baasuu hin qabu jedhanii, of harkaa baasuun amaanaa ''warra kaleessa adda isaanii isnaaypariidhaaf kennanii'' balleesuu akka ta'u himan.

Sun akka hin taanee Oromiyaa badhaate uumuuf jabaatanii hojjechuun akka barbaachisullee dhaaman.

Irreecha bara kanaa haala adda ta'een bifa kabajaaf jaalala lammiilee cunqurfamoo biyyattii biroo kabajeen magaala Finfinnetti kabajuuf qophiin guddan godhamaa akka jiru dubbataniiru.

Naamusa qabsoo keessatti agarsiisan ammallee kabaja ayyaana Irreechaa kanaratti akka dabalan gaafataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata