Dhoo'insa Kaabul: Misirroon Afgaan dhoo'insaan booda 'abdii kuteera'

Mirwais Elmi talks to Tolo News Image copyright Reuters

Afgaanistaanitti aruztichi cidhisaa dhukaasa boombiin erga haleelame booda jireenyatti ''abdii kuteera'' jedhe.

Gaaffiifi deebii TV irratti taasiseen Mirwais Elmi waan jedhe, aruztittiinsaa lubbuun haftus obboleessasaa dabalatee, firoonni biroon namoota lubbuu dhaban 63 keessaati.

Gareen 'Islaamik Isteet -IS' haleellaa kana anatu raawwate jechuun itti gaafatamummaa fudhateera - haleellaa kanaan namoonni biroo 180 miidhamaniiru.

Pireezidantiin biyyattii Ashraf Ghani, haleellaa kanaan ''gochaa hammeenyaa'' jedhaniiru.

''Shororkeessitootaaf haala mijeessuun'' Taalibaanitti quba qabaniiru. US waliin marii nageenyaa kan jalqaban gareen Taalibaan, haleellaa kana balaaleffataniiru.

Gaaffiifi deebii Tolo News waliin taasiseen, Mirwais Elmi keessummoota affeeraman gammachuun simachaa akka ture yaadachuun, yeroo muraasa booda reeffisaanii fe'amee baheera.

''Maatiinkoo, haati warraakoo haga yoonaa taatee kana fudhachuu hin dandeenye. Haga ammaa hin dubbatan. Aruztittiin koo irra deddeebiin of wallaalaa jirti,'' jedheera.

''Abdii kuteera. Obboleessakoo dhabeera, hiriyoota koo dhabeera, firoottan koos dhabeera. Jireenya koo keessa deebi'ee gammachuu waanin argu hin se'u.

Iddoo awwaalchaa deemuu hin danda'a, hedduun dadhaba ... Afgaanotaaf kun dararaa isa dhumaa miti, nan beeka. Dararaan ittuma fufa,'' jedheera Mirwais.

Abbaan aruztittii miidiyaa biyyattiif waan himan, maatiisaa keessaa namoonni 14 haleellichaan lubbuu dhabuu dubbataniiru.

Maaltu ta'e?

Ibsi IS waan jedhu - loltoota isaa keessaa tokko ''iddoo namoonni hedduun walitti qabamanitti'' ofiin of dhooseera. Loltoonni kaan ammoo ''konkolaattota dhaabatanii turan dhoosaniiru''.

Haleellichis kan raawwate heddumminaan 'Shia Muslims' itti jiraatanidha.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Dhoo'insaan booda bakki cidhaa dhiigaan laaqamee ture

Taalibaan fi Islaamik Isteet dabalatee - hidhattoonni Sunni Muslim - warra lakkoofsaan xiqoo ta'an Shia Hazara - kan Pakistaan fi Afgaanistaan jiran, rra deddeebiin haleelu.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Awwaalchi kanneen lubbuu dhabanii raawwatamaa jira

Keessummaan cidharra ture, Mnir Ahimad (ka ganni 23) siree hospitaalarra ciisee waan jedhe, ''Keessummoonni affeeraman shubbisaa fi gammachuun taphachaa turan, wayita dhoo'insi mudatu.''

''Dhoo'insaan booda tasgabbii dhabuu hedduun ture. Namuu kan dhabeef iyyaafi boo'aa ture,'' jechuun ejensii oduu AFPtti himeera.

Sagantaan cidhaa Afgaan galma guddaa keessatti kan qophaa'u wayita tahu, jarri dhiiraa dubartootaa fi daa'immanin kophaatti taa'u.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata