Ce'umsa Sudaan: Abadallaa Hamdook MM Sudaan ta'uun waadaa galan

Abdallaa Hamdook Image copyright EPA

Sudaan daandii waggoota dhufan sadii keessatti ce'umsa gara bulchiinsa siiviiliitti taasisuuf eegalte milkeessuuf Ministira Muummee haaraa muudde.

Kaleessa MM ta'uun waadaa kana galan Dr. Abdallaa Hamdook nageenya mirkaneessuufi rakkoo diingadee furuun waan dursa hojjetamuudha jedhaniiru.

Janaraal Abdelraahmaan Burhaan hoogganaa Mana Maree walaba ta'uun hundaa'ee ta'anii jiru.

Lammiileen Sudaan gammachuu ibsatan

"Uummati Sudaan jaarsummaa Itoophiyaa ni dinqisiifata"

Janaraalli Sudaan qaama olaanaa murtii dabarsu hogganuufi

Mootummaan haaraan hundaa'aa jiru kun bara 2022'tti biyyattiin hanga filannoo gaggeessitutti bulcha.

Mormitootni qoodinsi aangoo ammaa bulchiinsa waraanaa hambisaa jedhaniiru.

Dr. Hamdook waadaa kan galan Itoophiyaa irraa akkuma biyyatti deebi'aniini. Bara 2011 irraa ka'ee ogeessa diinagdee Dhaabbata Biyyoota Gamtoomnii ta'uun tajaajilaa turan.

''Hojiin mootummaan kun dursa kenneefi hojjetu waraana dhaabuu, nageenya waaraa fiduu, rakkoo diinagdee hammaataa furuu fi imaammata hariiroo alaa madaalawaa uumuudha'' jechuun dubbataniiru.

Bara darbe wayita al Bashiir aangoorra turan, Ministira maallaqa akka ta'an waamamani osoo hin fudhatiin hafuu isaanii AFP'n gabaaseera.

Waadaa galuun Hamdook erga al Bashiir aangoo gadhiisanii booda yeroo duraaf biyyattiin bulchiinsa waraanaa jalaa baate.

Abdallaa Hamdook eenyu?

 • Sudaan bulchiinsa Koordofaan keessatti bara 1956 dhalatan
 • Yunivarsiitii Maanchistar irraa gosa barnootaa Economic studies PhD isaanii fudhataniiru
 • Bara 1990'oota keessa gorsaa dhaabbata hojjetootaa idila addunyaa ta'uun sana bodas ogeessaa imaammata diinagdee Baankii Misoomaa Afrikaa ta'uun tajaajilaniiru
 • Bara 2011 irraa eegalee Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti barreessaa itti aanaa Komishinii Diinagdee Afrikaa ta'uun hojjechaa turan
Image copyright Getty Images

Wantootni irratti waliigalaman maal fa'a:

 • Aangoo qooddachuun ji'oota 39 tura
 • Filannoon xumura ji'a 39ffaarratti gaggeefama
 • Manni Maree walabaa, Kaabinee fi qaamni seera baasu ni hundeefama
 • Janaraalli ji'oota 21 Mana Maricha bulchee, Siciliin ammoo ji'oota itti aanan 18 'f hooggana
 • Manni Maree walabaa miseensota 11 qabu(gama lameenuurraa shan shan ta'ee tokko waliigaltee isaaniin itti dabalama)
 • Ministirri Muumme, leellistoota Dimoorasiin filatame hoogganaa kaabinee ta'a
 • Ministirri Ittisaa fi dhimmoota biyya keessaa waraana biyyattiin filatama
 • Aangoon ministirummaa kaan leellistoota dimookraasiin qabatama
 • Manni Maree walabaa fi miseensonni kaabinee filannof hin dorgoman

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata