Fincilaan duraanii filannoo Somaaliyaa irra deebiin falataman

Qondaalli maqaa masoo Maadobee jedhamuun kan beekaman yoo ta'u kana dura miseensa Gamtaa Manneen Murtii Islaamaa turan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Qondaalli maqaa masoo Maadobee jedhamuun kan beekaman yoo ta'u kana dura miseensa Gamtaa Manneen Murtii Islaamaa turan

Fincilaan duraanii Somaaliyaa lafa badhaatuu biyyattii buufata Kismmaayyoo qabdu, Jubaalaand bulchuuf filannoo irra -aanan.

Ahimad Mohaammad Islaam maqaa masoo ''Madoobee'' jedhamuun kan beekaman yoo ta'u, sagalee miseensota paarlaamaa 74 keessaa 56 argataniiru.

Dubartiin isaan waliin dorgomte, Andab Mohaammad Daahir, sagalee 17'n lammaffaa xumurte.

Erga gaafa Kibxataa eegumsi nageenyaa magaalaa Kismaayyootti taasifamu cimaadha.

Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomaniifi mootummaan giddugaleessaa filannoon akka achi siqu fedhu, bulchitoonni naannoo garuu hin feene.

Akkuma filannoo irra-aanuun isaanii barame Maadobeen yeroosuma muudaman.

Miseensonni paartilee mormituu muraasni komishiniin filannoo naannichaa walaba miti jechun qofatti filannoo biraa taasisaniiru.

Akka marsariitii dhuunfaa Jowhaar jedhamutti, gareen qofaatti filannoo taasise Abdirashid Mohaammad Hidig pirezidantii Jubaalaand jechun filatan.

Gaafa Roobii, Somaaliyaatti Bakka Bu'aan Addaa Biyyoota Gamtoomanii (UN), Jeemis Siwaan, adeemsa filannoo waliigalteen irratti hin taasifamneen nageenyi Kibba Somaaliyaa jeeqamuu mala jedhanii turan.

Ahimad Mohaammad eenyu?

Maadobeen kana dura miseensa Gamtaa Manneen Murtii Islaamaa turan. Gamtaan suni immoo bara 2006 Somaaliyaa bulcheera.

Ergasii, milishaa Raas Kaambonii jedhamu jalatti ajajaa waraanaa turan. Milishaan kuni bara 2012 gargaarsa waraana Keeniyaan harka milishoota al -Shabaab jalaa Kismaayyoo to'ateera.

Qondaalli kuni namoota siyaasaa waggaa jaha dura bulchiinsa Jubaalaand hundeessan kessaa tokkodha.

Isaan filataman jechuun waggaa dabalataa afur bulchu jechuudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata