Leeenjisaan Yunaayitiid warreen maqaa sobaan galmaa'an qeeqan

Deeggartoota Yunaaytiid Image copyright PA Media

Taphataan sarara fuulduraa Inglaand fi Maanchistar Yunaayitid, Raashifoord kaleessa tapha Kiristaal Paalaas waliin taphatan irratti peenaalitii galchuu dhabuu isaan arrabsoo sanyummaaf saaxilame.

Kanneen miidiyaa hawaasummaarratti arrabsoo sanyummaan taphattoota qeeqan kanneen maqaa sobaan akkaawuntii qabanii jedhan Leenjisaan Yunaayitiid Soolshaayer.

Torbee darbes haaluma kana fakkaatuun Poogbaan arrabsoof saaxilamee ture.

Gareen farra sanyummaa Kick It Out jedhamu, tarkaanfii murteeessaa fudhachuutu barbaachisa jedheera.

Tapha kaleessaa Yunaaytiid Kiristaal Paalaas waliin taphateen 2-1 injifatameera.

Tiwiitar gochoota akka kanaa ittisuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jira.

Torbee darbe Poogbaan arrabsamuu sababeeffachuun hiriyoonni isaa hedduun gocha kana kan balaaleffatan yoo ta'u, leenjisaan garee dubartootaa Inglaand Fiil Neevil taphattootni miidiyaa hawaasummaa akka lagatan gaafateera.

Taamii Abrahaamiifi Yaakuu Miiyitees taphattoota torbee kana arrabsaman keessa jiru.

Soolshaayeer ''aangawoonni waan tokko gochuu qabu, wanti kun dhaabachuu qaba'' jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata

Naannawaa BBC

Geessituuwwan Intarneetii walitti dhiyaatan

Qabiyyee iddoola alaatiif BBC'n itti hin gaafatamu