Keeniyaan lakkoofsa manaa fi Uummataaf kenna tajaajilaa adda kutte

lakkoofsa manaa fi uummataa Image copyright SIMON MAINA

Keeniyaan lakkoofsa manaa fi uummataa biyyaalessaa kaleessa eegalteen nageenya uummataa tiksuuf poolisoota kuma 140 bobbaafte.

Lakkaawwii kaleessa gara galgalaa eegalame kanaaf jecha kenni tajaajilaa manneen dhugaatii fi nyaataa dabalatee dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa akka adda citu ajjajjee ture.

Lakkaawwiin biyyattiin erga bittaa Ingiliiz jalaa baatee si'a jahaffaaf adeemsisaa jirtu kun, torbee tokkoof tura.

Hojjettootni 160,000 ol ta'an hojii kanaaf qacaraman, manneen irra naannawuun lakkaawuu eegalaniiru.

Gaaffileen gaafataman kan akka baasii bishaan dhugaatiif ibsaa kan hin baratamne ta'un gaaffii uumeera.

Pireezidant Uhuuruu Keeniyaattaa lakkaawwiin kun sagantaalee misoomaa biyyattiin karoorfatteef galteee guddaa waan ta'uuf ragaa sirrii kennuun uummatni akka laakkawwicha gargaaru gaafatan.

Filannoo dhufuuf jecha namoonni siyaasaa deeggartoota isaanii naannoo biroo bakka deeggartoota hedduu qabanitti ergaa akka jiranillee dhagaahameera.

Lakkaawwii kanaaf jecha galgala sa'aa tokkoo dura namoonni gara mana isaanii akka galan gaafatmuun miidiyaa hawaasummaarratti komii guddaa kaaseera.

Keeniyaan lakkaawwii kanaaf doolaara miiliyoona 180 ramadde.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata