Qabbannee Waaqayyoo hedduun jaaladha
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Bonnie Holcomb: 'Qeerroo fi qarreen anaafi kanneen biroof balbala nuuf bananii jiru'

Dr. Bonnie K. Holcomb lammii Ameerikaa yoo taatu, ganna hedduun dura - akka isheen jettutti 'qarree ganna 23 wayita turtetti' gara Oromiyaa dhufuun uummata Oromoo waliin walbarte.

Egasiis OSA hundeessuu dabalatee, qorannoowwan garaagaraa gaggeessaa turteetti. Ganna hedduun duubas gara Oromiyaa kan deebite Qabbanneen, wayita konfaransii OSA'f Finfinneetti argamte BBC waliin turtii taasisteetti. Dhiyaadhaa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan