Samu'eel Eetoo: Taphataan gameessi Kaameruun kubbaa taphachuun na gaha jedhe

Eto'o Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Samu'eel Eetoo

Yeroo afur taphataa cimaa Afrikaa ta'uun kan filame Samu'eel Eetoo tapha kubbaa miilaa ganna 22 taphachaa ture na gaha jedhe.

Biyya isaa Kaameruun fi kilaba Barseelonaaf taphachuun beekamtii guddaa kan gonfate namni ganna 38 Eetoon, kubbaa dhaabuu Instagram isaarratti hime.

Kaameruuniif tapha 118 taphatee goolii 56 galchuun rikoordii harkaa qaba.

Kilabni yeroo dhumaa keessatti taphataa ture kilaba Qaataar 'Qatar sports club' jedhamudha.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Baarseeloonaa waliin yeroo sadi Laa Liigaa akkasumas yeroo lama Chaampiyoonaa Awurooppaa ta'eera

Kilaboota gurguddoof taphachuu kan eegale bara 1996 Riil Madriidiif mallatteessuun ture.

Haa ta'u malee tapha sadi qofa erga taphateen booda bara 2000 gara Maaloorkaa imale. Achitti taphoota 133 irratti goolii 54 galchuun ciminia agarsiiseen bara 2004 gara Baarseloonaa imale.

Baarseeloonaa waliin yeroo sadi Laa Liigaa yoo injifatu, yeroo lama bara 2006 fi 2009 ammoo chaampiyoonaa Awurooppaa ta'eera.

Bara 2006 tapha Laa Liigaa 34 irratti gooliiwwan 26 galchuun taphataa goolii hedduu galche ta'ee badhaasa 'golden boot' fudhateera. Taphata Afrikaa badhaasa kana injifate isa duraati.

Turtii isaa Baarseloonaan walumaagalatti taphoota 144 taphatee goolii 108 galcheera.

Bara 2009 gara Intar Miilaan kan imale Eetoon achittis al tokko Chaampiyoonaa Awurooppaa yoo ta'u, Seeti'aa Italiis injifateera.

Image copyright Getty Images

Biyya isaa Kaameruun bakka bu'uun bara 1998, 2010 fi 2014 yeroo sadi Waancaa Addunyaa irratti taphateera.

Bara 2000 fi 2002 Kaameruun walitti aansuun Waanca Afriikaa yoo injifattus hedduu gumaache.

Waancaa Afriikaa irratti goolii 18 galchuun taphataa dorgommii Waancaa Afrikaa bara tokkoo irratti goolii hedduu galche ta'ee riikoordii qabateera.

Bara 2000 meedaaliyaa warqee Olimpiikii kan argate Eetoon bara 2005 taphataa cimaa addunyaa ta'uuf dorgomee sadaffaa bahe.

Odeessa kana irratti dabalata