Jaalalleewwan maallaqa dogoggoraan galeef keessaa $100,000 fayyadaman himataman

Wayita namni maallaqa maashinii ATM keessaa baafatu Image copyright Getty Images

Abbaan manaa fi haati manaa Ameerkaa kutaa biyyaa Pennsylvania keessa jiraatan maallaqa baankiin dogoggoree akkaawuntii isaanii irra galcheef fayyadaman.

Roobarti Williams (waggaa 36) fi Tiffany Williams (waggaa 35) maallaqa doolaara Ameerkaa 120,000 akkuma akkaawuntii isaanii irratti arganiin battaluma doolaara 100,000 baasanii itti fayyadaman.

Namoonni kunneen maallaqi kun dogoggoraan galuufiisaa haa beekaniyyuu malee garuu maallaqa kanatti fayyadamuun konkolaataa gatii jabaa fi meeshaalee biroo bitaniiru, doolaara Ameerkaa 15,000 ammoo hiriyoota isaaniif kennan jedha poolisiin biyyattii.

Yakka hannaa fi maallaqa seeraan ala isaan ga'etti fayadamuutiin kan himataman namoonni kunneen amma wabiidhaan gadi dhiifamaniiru.

Maallaqi Caamsaa keessa dogoggoraan akkaawuntii namoota kanaarra gale silaa sagantaa investimentiif kan karoorfame ture jedhan hoogganaan poolisii Aaron Brown.

Waxabajjii 20 wayita maallaqi dogoggoraan bakka biraatti ergamuun baramee, baankichi maallaqa ergame deebisuuf wayita jedhu namoonni kunneen dursanii doolaara 107,000 fayyadamaniiru.

Wayita baankiirraa bilbilaniifii maallaqa gaafatan ''Itti fayyadamee waanan fixeef homaa maallaqan deebisu hin qabu jette Tiffany Williams'' jechuun yaada kennan Obbo Brown.

Utuu taateen kun hin mudatin duraan namoonni kunneen akkaawuntii isaanii irraa maallaqa doolaara Ameerkaa 1,000 qabu turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata