'Itiyoophiyaa naannoo Somaaleetti sababa goginsaan Risaan ijoollee irra miidhaa geessise'

Risaa Image copyright Icon Sportswire
Goodayyaa suuraa Risaa

Jiraattootni Naannoo Somaalee Distiriiktii Gaashaamoo keessa jiraatan Risaan miidhaa nurraa geesisaa jira jedhan.

Risaan daa'ima tokko ajjeesuun ijoollee lama irra miidhaa geessisuu himan. Ijoolleen lamaan miidhaan irra gahe mana yaalaatti waldhaanamaa jiru.

Bulchiinsi naannichaa akka jedhetti goginsi hamaan naannichatti waan uumameef Risaan waan nyaatu barbaacha miidhaa geesisaa jira.

Muunoo Shu'aayib harmee daa'ima miidhaan irra gahee lubbuun ooleeti. Osoon mana keessa jiruun iyya guddaa ilmakoo kaniin dhagahe jechuun BBC sagantaa afaan Somaaleetti himan.

''Iyya mucaakoo akkuma dhageenyeen fiignee manaa baane. Risaan lafatti mucaa koo nyaachaa jira. Aayyoo, aayyoo jechuun iyyaa ture.

Itti fiigeen ulee lafaa fuudhee risaa ilma koo nyaachaa jirutti darbadhe'' jedhan.

Mohaammad Hasan hogganaan poolisii Distiriiktii Gaashaamoo humnoota nageenyaa naannichatti erguun akka isaan Risaa nama irra miidhaa geessisu dhukaasuun ajjeesan ajaja dabarsineerra jedhan.

'' Dhugumaan erga Risaan namoota irra miidhaa dhaqqabsiisee poolisiin aannichatti bobbaafameera.

Poolisoonni naannicha deemuun bosoina marsanii jiru. Akka barbaadanii ajjeesaniif ajaja kennineera. Garuu ammayyuu barbaadaa jiru'' jedhana.

Goginsi naannoo Somaalee fi Booranaa keessatti uumame miidhaa akka geessisaa jirus ni himama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata