Boombiin Poolisii Oromiyaarratti Buraayyutti darbatame ‘lubbuu isaaniif hin yaaddessu’ jedhame

Miseensota kora bittinneessaa Oromiyaa Image copyright Oromia Police College/Facebook

Boombii guyyaa Ayyaana Waggaa Haaraa bara 2012 magaalaa Finfinneetti dhihoo jirtu, Buraayyuutti, darbatameen miseensonni pooolisii Oromiyaa saddeet madaa'an.

Bombiin kuni kaleessa galgala naannoo sa'aatii 1:30'tti bakka qubannaa Kora Bittinneessaa Oromiyaa magaalaa Buraayyuu keessa jiru irratti dhaqqabe.

Balaan dhaqqabe garuu lubbuu isaaniif kan yaaddessu miti jedhan Hoggantuun Kominikeeshinii magaalcihaa Aadde Bayyanuu Araddaa.

''Lubbuudhaan namni waa ta'e hin jiru. Odeeffannoo amma qabnun miidhaan irra gahe kan lubbuu isaaniif yaaddessu miti,'' jedhan.

''Nama sagalitu madaa'e. Saddeet miseensota Kora Bittinneessaa Poolisii Oromiyaa yeroo ta'an tokko kan nyaata isaaniif qopheessitudha,'' jechuun ibsaniiru.

Akka mootummaan naannichaa jedhetti balaa kana kan geessise 'shiftaadha'. Akka to'atamanis Biiroon Kominikeeshinii fuula Febsuukii isaa irratti ibseera.

Kanneen balaan irra gahe keessaa tokko wal'aansa argate yoo deebi'u kaan Hospitaala Poolisii magaalaa Finfinneetti ergamuutu gabaafame.

Kana dura miseensonni Kora Bittinneessaa Poolisii Oromiyaa daangaa Benishaangul irratti ajjeefamuun isaanii komii guddaa kaasee ture.

Kana dura, kanneen uffata raayyaa ittisa biyyaa mana keessa kuusaniifi meeshaa waraanaa kuusan magaalaa Buraayyuu keessa to'atamuun isaanii ni yaadatama.

Yaalii fonqolchaati mootummaan jedheefi magaalaa Finfinneefi Baahirdaar keessatti raawwaten kanneen shakkaman keessaa humni addaa Amaaraa tokko Buraayyuutti to'atames ture.

Pirezidantiin duraanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa poolisoonni Oromiyaa 'gaachana ummataa' akka ta'an irra deddebbiin dubbachaa turun isaanii niyaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata