Kaartaan Google Konkolaataa reeffi keessatti argame agarsiisa

Wiliyaam Moldit Image copyright National Missing and Unidentified Persons System
Goodayyaa suuraa Wiliyaam Moldit Filooridaa kessaa kan bade ganna 40 ta'ee bara 1997tti

Reeffi nama ganna 20 dura Filooradaa keessatti badee ture konkolataa dhidhimee kaartaa Google Maps irratti mul'atu keessatti argame.

Wiliyaam Moldit Filooridaa Lantana keessaa bade jedhame kan gabaasame Sadaasa 7, 1997 A.L.A ture

Ga'eessi ganna 40 kun yeroo badetti poolisiin qorannoon eegalus boodarra milkii'uu dhabuun addaan cite.

Waggaa 22 booda Hagayya 28 irratti haroo magaalaa Weellingitan Moon Bay Circle keessatti konkolaataan argame gabaasi jedhu poolisi dhaqqabe.

Yeroo konkolaataan kun haroo san keessa ba'uutti reeffii lafee ta'e jiru argame. Torban tokko boodas reeffii kun kan Wiliyaam Moldit ta'uun beekame.

Akka poolisiin jedhutti konkolaataan dhidhime kun kan argame jiraataa naannichaa kan ture yemmu "Google irraa ilaalaa turetti" jedha.

Image copyright Google Maps

Namni kun nama amma naannicha jiraatutti wanta arge hime. Namni kunis drone (xiyyaraa kaameera qabdu xiqqashu) fayyadame dhugaa ta'u yemmu argetti poolisi beeksise.

Akka gabaasa interneeta Charley Project jedhamuutti "konkolaataan kun saatilaayetii Google Earth irratti suuraan kun bara 2007 irraa eegale argama ture garuu hanga 2019tti namni hubatee arge hin jiru," jedha.

Image copyright Google Maps

Poolisiin Bulchiinsa Palm Beach Obbo Moldit tasa konkolataan to'annoo isaan alaa ta'eetti haroo san keessa gale jenne yaadna jechuun BBCtti himaniiru.

Dubbi himtuun poolisii Teressa Barbera "waggaa hedduu dura maal akka uumame baruun ni rakkisa, adda baasuu hin dandeenyu" jette.

"Waanti nuti beeknu yeroo tokkotti namni kun addunyaarra badee dhabamee ture, ammamoo argameera."

Reeffi argame kan Wiliyaam tu'uusa maatii isaatti himameera.

Odeessa kana irratti dabalata