Barattoonni 10,000 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa qabxii 4 fidan

Waajjira Ejensii Madaallii qormaata Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Image copyright Fuula Ejensichaa irraa
Goodayyaa suuraa Waajjira Ejensii Madaallii qormaata Biyyaalessaa Itiyoophiyaa

Eejansiin Madaallii Barnootaa fi Qormaata Biyyoolessaa qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa ifoomse.

Eejansichi sa'a 10 irratti akka ifa taasisu fuula Feesbuukii isaa irratti har'a ganama beeksisee ture.

FBC'n akka gabaasetti bara 2011 barattoonni miiliyoonni 1.2 ol qormaata kutaa 10ffaa fudhataniiru.

Barattoota qoraman keessaa 682,572 dhiira yoo tahan 572,997 ammoo shamarrani.

Kanneen keessaa 894,318 idileedhan, 354,782 dhuunfadhaan, 6,469 galgala barnoota isaanii kan hordofanidha.

Barattoota qormaaticha fudhatan %75.5 qabxii 2 fi sanaa ol kan fidan yammuu ta'u, kuma 10 ol kan ta'an ammoo 4 fidaniiru.

Daarikterri olaanaa eejansichaa obbo Araayaa G/igzi'aabheer akka jedhanitti, lakkoofsi barattoota qabxii 2 fi sanaa ol galmeessisanii kan bara darbee ni caala.

Bara darbe 2 fi lamaa ol kan galmeessisan %71 ture.

Barattoonnis qabxii qormaata isaanii karaa marsariitii Eejansii Madaallii Barnootaa fi Qormaata Biyyoolessaa http://app.neaea.gov.et yookin www.neaea.gov.et akkasumas lakkoofsa ergaa gabaabaa 8181 irratti ID- jechuun lakkoofsa ittiin qoraman/admiishinii barreessuun ilaallachuu danda'u jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata