'Haleellaa Buraayyuutti poolisoota Oromiyaa irratti raawwateen namni qabame hin jiru jedhe poolisiin naannoo Oromiyaa

Miseensota Poolisii Naannoo Oromiyaa fi Kora bittinneessaa Oromiyaa alaabaa Itiyoophiyaa fi naannoo Oromiyaa qabachuun. Image copyright Feesbuukii Komishinii Poolisii Oromiyaa
Goodayyaa suuraa Miseensota Poolisii Naannoo Oromiyaa fi Kora bittinneessaa Oromiyaa alaabaa Itiyoophiyaa fi naannoo Oromiyaa qabachuun.

Boombii guyyaa Ayyaana Waggaa Haaraa bara 2012 magaalaa Finfinneetti dhihoo jirtu Buraayyuutti darbatameen miseensonni pooolisii Kora bittineessaa Oromiyaa 10 fi hojjettuun nyaataa isaanii tokko madaa'uu poolisiin naannoo Oromiyaa beeksise.

Komaander Haayiluu Fiqaaduu bakka bu'aan hogganaa poolisii Oromiyaa qaamni kaleessa Buraayyuutti poolisoota oromiyaa irratti haleellaa raawwate eenyu akka tahee fi maaliif akka tahe hin beekamu jedhan.

Haleellichaan hojjettuu mana nyaataa poolisoota miidhamanii tokko dabalatee namoonni sagal hospitaala poolisii federaalaatti yaalamaa jiru jedhan.

Kan hafan lama ammoo yaalamanii bakkuma hojii isaanii jalqabaatti deebi'uu komaander Haayiluun himaniiru.

Komaanderichi qaamni halaallee kana raawwate hanga ammaatti waanti beekamu hin jiru jedhan.

Poolisiin shakkii isaa kallattii hundaan bal'isatee qorachaa jira jedhanii hanga ammaatti garuu namni haleellichaan wal qabatee qabame hin jiru jedhan.

Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii naannoo Oromiyaa haleellicha kan raawwate 'shiftaadha' jechuun Fuula Feesbuukii isaa irratti ibseera.

''Shiftoonni Shanee kaleessa galgala iddoo Qubannaa kora bittinsaa Oromiyaarratti boonbii darbachuun namoota 9 irraa miidhaan akka gahu taasisan qabamaa jiru.

Hamma yoonaa Shiftoonni shanee fi namoonni isaanii waliin hidhata qabaachuun shakkaman 22 ragaa isaan ibsuu waliin qabamanii jiru.''

Komaander Haayiluun ammoo odeeffannoo akkasii kan gabaasan yoo tahe kan ragaadhaan qulqulleeffatan tahuu qaba jedhan.

Poolisiin ragaadhaan qulqulleessee nama qabe hin qabu jedhan.

Haleellaa kana kan raawwate nama dhuunfaa, dhaabbilee mormitootaa biroo, namoota maqaa sobaan socho'anis tahuu danda'a jedhan.

Hanga ammaatti garuu qorannoo gaggeeffamaa jiruun ala hanga ammaatti namni shakkamee qabame hin jiru jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata