Hordoftoonni amantii Ortodoksii naannoo Amaaraatti hiriira ba'an

Namoota hiriira ba'an

Hordoftoonni amantii Ortodoksi Tawaahidoo Itoophiyaa Naannoo Amaaraa magaalota akka Gondar, Dassee fi Dabra Taabor keessatti hiriira nagaa ba'an

Hiriirri kun gubachuu waldaalee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itophiyaa fi haleellaawwan abbootii amantaa irra gahu balaaleffata.

Mootummaan mana amantaafi abbootii amantaaf eegumsa jabaa akka taasisuufi kanneen barbadaa'an deebisee akka ijaaru gaafatanii jiru.

Hiriira magaalaa Dasseetti geggeeffame kan qindeessan Obbo Mulugeetaa Asaffaa hordoftoonni amantii Ortodoksii manneen amantii magaalattii keessa jiran hundarraa walitti ba'uun hiriiruu BBC'tti himan.

Dhaadannoowwan miidhaa mana amantittiirraa ga'aa jiru balaaleffatu dhageessisaa gara addababayii magaalattiitti imaluus ibsan.

''Kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti haleellaa mana amantii Ortodoksii fi dureewwan amantiirra ga'aa jiru kanneen raawwatan seeratti nuuf haa dhiyaatan, mootummaan mana amantiif kabaja kennuu qaba'' kanneen jedhanii fi dhaadannoowwan biroonis dhaggeessifamaa akka turan dubbatu Obbo Mulugeetaan.

''Akka biyyaatti miidhaa mana amantii fi dureewwan akkasumas hordoftoota amantichaarra ga'aa jiruun alatti nutis akka magaalaa keenyaatti gaaffii qabna,'' jedhan Obbo Mulugeetaan.

''Magaalaa Dassee keessatti iddowwan qabeenya mana amantii Ortodoksii ta'an kanneen kaartaa fi pilaanii mataasaanii qaban akksumas seera qabeessa ta'e akka bataskaanni irratti hin ijaaramne dhorkamanii jiru."

"Seera qabeessa taanee hamma jirrutti dhorkamuu hin qabnu turre," dhaadannoowwan jedhan akka dhageessifamaa turanis himaniiru.

Hordoftoonni amantichaa gaaffiisaanii karaa nagaa qabuun waan gaafataniif mootummaan yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti deebii kennuu qabas jedhaniiru.

Hiriira magaalaa Gondaritti taasifame kan qindeessan Obbo Birhaanuu Ayyaalewu, "mana amantaa gubuun, biyya gubuudha," jedhan.

Gondaritti namoonni 100,000 ol, Dasseetti ammoo namoonni 150,000 hanga 200,000'tti tilmaamaman hiriira kanarratti argamuu qindeessitoonni BBC'tti himaniiru.

Hiriiroonni kunneen rakkoo nageenyaa tokko malee xumuramuus ibsaniiru.

Hiriirri kun magaalaa Finfinnee keessattis Dilbata har'aaf karoorfamee kan ture yoo ta'u guyyaa biraatti dabarfame.

Hiriirichi erga Mana Lubummaa Ortodoksi Tawaahidoo Oromiyaa dhaabuuf sochiin eegalamee booda kan taasifame ta'uus qindeessitoonni hiriira kana hiriirichi sanaan wal hin qabatu jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata