Eertiraa: Amnastiin hidhamtoota siyaasaa 28 waggoota 18'f hiite akka gadhiiftuuf gaafate

Birhaana Abrihaa Image copyright Amnesty International
Goodayyaa suuraa Ministira Maallaaqaa Eertiraa duraanii kan turan Birhaane Abrihaa, erga hidhamanii waggaa 1

Motummaan Eertiraa gaazexessitootaa 17 fi hidhamtoota siyaasaa 11 sababii bulchiinsa pireezidantii Isaayyaas Afawarqii qeeqaniif bara 2001'tti erga hidhee as gonkumaa waa'een isaanii argamees, dhagaahamees hin beeku jedhe dhaabbanni mirga namoomaaf mormu 'Amnesty International'.

Dhaabbattichis waggaa 18ffaa namoonni kunneen itti to'ataman sababeeffachuun akka gadhiifamaniif har'a irraa kaasee duula miidiyaa hawaasaa guyyoota 18 labseera.

Akka ibsa dhaabbata kanaatti hidhamtoonni siyaasaa 11 kan to'ataman, pireezidaant Isaayyaas heera biyyattii kabajuun filannoo akka gaggeessuuf xalayaa waan barreessaniifi.

Gaazexeessitoonni 17'n ammoo waa'ee xalayichaa gabaasu isaaniif kan to'atamani jedheera.

Namoonni kunneen erga guyyaa itti to'atamanii kaasee himaannaan irratti banames ta'e, namni waa'ee isaanii dhagaheefi arge hin jiru jedheera dhaabbatichi.

Dhaabbatichatti Direektarrii biyyoota baha Afriikaa, Gaanfaa fi Giret Leeksi kan ta'an, Sayiif Maagaangoo akka jedhaniitti, ''hidhamtoota kanneeniif haqi osoo gaafatamu waggoota 20 ta'uufi, kan nama dhibu garuu Eertiraan miseensa dhaabbata mana maree mirgoota namoomaa ta'usheeti.''

''Gochi seera malee namoota hidhuu kun mormitoota mootummaa Isaayyaas balleessuuf fageenya hangamii akka deemu kan mullisuudha."

"Eeritiraatti akkuma hidhamtoota siyaasaa dhibba hedduun lakkaa'aman kan birootti, dhiiraafi dubartoonni 28 kunneen haal-duree tokko malee gadhiifamu qabaatus'' jedheera.

Duulli miidiyaa hawaasaa guyyoota 18 har'a eegalu kunis, waggaa tokkooffaa hidhamuu Ministira Maallaaqaa Eertiraa duraanii kan turan Birhaane Abrihaa waliin walqabatee kan gaggeeffamuudha.

Obbo Birhaanen kan to'ataman erga kitaaba ummanni dimookiraasiif karaa nagaatiin akka qabsaa'uuf kakaasu maxxansiisanii booda waggaa har'aa ture.

Obbo Birhaane Abrihaa akkuuma hidhamtoota kanneen biroo bakka iccitiifi gonkumaa addunyaa alaatiin wal hin agarree keessatti hidhamaniiru.

Erga qabamanii kaasees eessa akka jiraniifi fayyaa isaanii ilaalchisees maatiin waan beekan hin qaban jechuun ibseera Amnastiin.

Akkasumas gochi haqa qabeessa hin taane pirezidaant Isaayyaasii fi motummaan saanii hidhamtoota kanneenii fi kan biraa irratti raawwatan kan isa yaaddessu ta'uu ibseera.

''Addunyaan nuffii tokko malee hidhamtootaafi maatii isaanii waliin hiriiruun, aanga'oonni Eertiraa namoota kanneen haal dure tokko malee akka gadhiisuuf gaafachu qaba,'' jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata