Suuraan dargaggoo tokkoo yeroo namoota uffata poolisii Oromiyaa uffataniin dararamu miidiyaa hawwaasaarratti qoodamaa jira

Suuraa dargaggoo osoo namoota uffata poolisii Oromiyaa uffataniin dararamuu agarsiisu.
Ibsa waa'ee suuraa,

Suuraa dargaggoo osoo namoota uffata poolisii Oromiyaa uffataniin dararamuu agarsiisu.

Suuraan dargaggoo tokkoo yeroo namoota uffata poolisii Oromiyaa uffataniin dararamu mul'isu miidiyaa hawwaasararratti baay'inaan qoodamaa jira.

Guyyaa kaleessaa irraa eegalee fuula Feesbuukii irratti aktivistootaafi namoota hedduun suraan qoodamaa oole kun namoota uffata poolisii Oromiyaa uffataniin yeroo dararamu argame kun hedduu kan dheekkamsiisaafi balaaleffatamaa jirudha.

Dargaggoon kun eenyu kan jedhu adda baasuuf yaallee milkaa'uu baannus, Lixa Oromiyaa keessatti raawwate jechuun namoonni tokko tokko miidiyaa hawwaasaa irratti barreessaa turan.

Namoonni fuula Feesbuukiirratti gocha kana arganis waan Itoophiyaan dararamaafi sarbamuu mirga namaa hambisuudhaaf hojjechaan jira jettu kan faalleessudha jedhu.

Warra yaada kennan keessaa 'Maa'ikelaawwiin Finfinneerraa cufame godinoota Oromiyaatti banamee laata' jechuunis gaafatu.

Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Oromiyaa ''Badiin badiin hin sirrattu'' jechuun fuula Feesbuukii isaa irratti barreessuun dhimmicha hordofuun tarkaanfii malu akka fudhatus ibseera.

Suuraan gidiraa dhala namaa irratti raawwachuu hin qabne miidiyaa hawwaasaa irra deemaa jira jechuun barreessan.

''Namni seera cabse seeraan gaafatama malee gidiraan akkanaa irratti raawwatamuu hin qabu, Mootummaan eenyuunis tahu eenyu gochi akkanaa fafa akka tahetti amana. Badiin badiin hin sirratu.

Namni seera cabse seeraan gaafatama malee gidiraan akkanaa irratti raawwatamuu hin qabu, Mootummaan eenyuunis tahu eenyu gochi akkanaa fafa akka tahetti amana. Badiin badiin hin sirratu."

Dhimma kana qulqulleessuuf gara Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaatti bilbillus argachuu hin dandeenye.

Abiy Ahimed erga gara aangootti dhufanii dararaan dhala namaa irra gahu hin jiraatu jedhamaa ture.

Qondaaltotni mootummaa mana hidhaatti hidhamtoota dararaa turanis gochaa hamaa raawwataa turan jechuun qeeqaa turan.

Akka biyyaattis dhiifama gaafanna jechuun dubbatanii turan. Haa tahu malee wal dhabdee WBO duraanii bosonatti hafan waliin uumameen Lixa Oromiyaa keessatti uummatni rakkoo hamaa keessa akka jiran BBCtti himaa turan.

Qaamolee lamaan WBO duraanii bosonatti hafaniifi kan mootummaa irraas miidhaan nurra gahaa jira jechuun komatan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa hidhattota Oromiyaa keessa socho'an bara 2012tti ni balleessina ejjennoo jedhus ibsee ture.

Namootni baay'eenis shakkii hidhattota ABOduraanii waliin hidhata qabdu jedhuun hidhamanii akka jiran namootni siyaasaa ni dubbatu.