Warshaan Ispoonjii Qastadammanaa magaalaa Duukam argamu ibiddaan gubate

Warshaa gubachaa jiru. Image copyright TIKVAH-ETH

Har'a ganama sababii hin beekamaneen warshaa ispoonjii Qastadammanaa magaalaa Duukam argamu irratti balaan ibiddaa qaqqabe.

Hojii gaggeessaan Humna Namaa warshichaa obbo Amsaaluu Amanuu balaan ibiddaa naannoo sa'atii 4:10tti qaqqabe kuni qabeenyaa olaanaa barbadeesse jechuun BBCtti himan.

Namarratti garuu balaan gahe hin jiru jedhaniiru.

Warshaan Duukamitti argamu kuni meeshaa biyyoota Awurooppaa irraa fichisiisuun baatii ja'a dura hojii jalqabe jedhan.

Balaa kanaan kutaaleen warshichaa gurguddoon barbadaa'aniiru. Keemikaalonni warshaa keeessa jiran, miiyooti oomishaaf qophaa'aa turan gubachuufi kutaa oomishaa tokko qofti hafuu dubbatan.

Qabeenya gubate lakkoofsaan sirriitti mirkaneessuun akka hin danda'amne himu Obbo Amsaaluun.

Ibiddicha dhaamsuuf qaamoleen garaagaraa hirmaachuufi amma guutummaan guutuutti to'atamuu dubbataniiru.

Dhaabbatichi hojjettoota 390 qaba jedhameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata