Irreechi Hora Finfinneetti waggaa 150 booda kabajamaa jira

Kabajni Irreecha Hora Finfinnee bariidhumaan eegaleera

Ayyaanni Irreecha Hora Finfinnee Waggaa 150 booda yeroo jalqabaatiif haala adda ta'een kabajamuu eegalee jira.

Ayyaana kanaaf namoonni jala bultiidhaan godinaalee Oromiyaa adda addaarraa dhufan hedduun isaanii addabaabayii masqalaa fi bakka Irreechi itti kabajamu fuullee bulan.

Barii saatii saddeet irraa eegaluunis bakka irreefannaa kana seenuuf hiriiraa akka turan riipportaroonni BBC achitti argaman mirkanneefataniiru.

Qeerroo fi foollenis poolisii tumsuudhaan sakatta'iinsi bakka hedduutti taasifamaa ture gargaaraa turan.

Oromoonni miiliyoonaan lakkaahaman ayyaana kanarratti argamanii irreefachaa kan jiran yoo tau hanga ammaatti ayyaanichi haala nagaa fi bareedaa ta'een kabajamaa jira.

Helikooptarris naannoo ayyaanni Irreechaa kuni itti kabajamurra naanna'uun waraqaa baga geessanii bittinsaa ture.

Namoonni ayyaanicharratti hirmaatanis, aarsaa cimaa sabni Oromoo waggoota darban keessa kanfaleen Irreechi hora Finfinnee deebi'uutti gammaduu himan.

Ayyaanicha bifa nagaan kabajuuttis hedduu akka gammadan dubbatan.