Naannoo Amaaraa godina Saba Oromootti lubbuun namaa darbe

Suuraa namoota qawwee baachuun deemaa jiran , kanaan dura kan kaafamedha Image copyright Miidiyaa hawwaasummaa irraa kan fudhatame
Goodayyaa suuraa Suuraa namoota qawwee baachuun deemaa jiran , kanaan dura kan kaafamedha

Rakkoo nageenyaa Naannoo Amaaraa godina Saba Oromootti uumameen lubbuun namaa sadii darbuu bulchaan godinichaa obbo Ahimed Hasan BBCtti himan.

Guyyoota lamaan darbe rakkoo nageenyaatu ture kan jedhan obbo Ahimed, namoota ajjeefamaniin dabalata namootni madaa'anis jiru jedhan.

Godina Saba Oromoo aanaaa Jiillee Dhummuuggaa ganda Izgiyyee jedhamtu keessatti namni tokko humna addaa naannoo Amaaraan ajjeefameera jedhamuun uummatni bahee walitti bu'insichi uumamuudha BBCtti kan himan.

Dhukaasni kan baname uummata hidhatee bahee fi humna addaa naannichaa gidduuttidha jedhan.

Namni ajjeefame hidhatee deemaa ture kan jedhan obbo Ahimed maaliif akka ajjeefame qoratamaa jira jedhan.

Uummatni ammoo maaliif ajjeesu jechuun akka bahee fi walitti bu'insichis kanumaaf akka uumame himan.

Dhukaasa humna addaa fi uummata hidhatee dhukaasa bane gidduutti uumameen gama uummataan namootni sadii ajjeefamuun kan madaa'anis akka jiran himan.

Dabalataan naannoo Amaaraa Godina Shawaa Kaabaa, magaalaa Axaayyee fi naannoo ishee keessatti rakkoo wal fakkataa uumameen lubbuun namoota shanii darbuun namootni saddet madaa'uu Itti Gaafatamaan Bulchiinsaaf Nageenyaa godina Shawaa Kaabaa Obbbo Kaasahuun Imbiiyaalee himaniiru.

Walitti bu'insi uumames haleellaa humna addaa irratti yaalame irraa kan ka'edha jechuun BBCtti himan.

Bulchaan Saba Oromoo Obbo Ahimed Hasan rakkoon kun akka hin babal'anneef jaarsolii biyyaa, humna ittisaa fi gaggeesitootni waliin tahuun hojjechaa jirra jedhan.

Kanaanis tasgabbiin uumamaa jira jedhan. Obbo Kaasahunis rakkoon uumame qoratamaa jira jedhanii amma garuu tasgabbiin uumamaa jira jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata