Ibidda bosana Awustiraaliyaa: Manneen hedduu barbaadaa'aniiru

Namni tokko ibidda dhaamsuuf dhaabatee Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Namoonni balaa ibiddaa dhaqabe kana dhaamsuuf tataafataa jiru

Awustiraaliyaa kutaa Niwu Sawuz Weels jedhamutti balaa ibiddaa bosona keessatti dhaqabeen manneen 30 ta'an barbada'aniiru.

Balaan dhaqabe kun kutaa Qiwiinislaand fi kutaalee ollaatti gaafa Kibxataa hoo'i C40 akka galu taasiseera.

Aanga'oonni akka jedhanitti namni tokko balaa ibiddaa kanaan haalan kan miidhame ta'us beekee godhe jedhamee tilmaamama.

Kutaaleen gogiinsaan miidhaman ji'a Fulbaanaarraa kaasee balaa ibiddaa hamaatiin miidhaman danda'amataniiru.

Balaan ibiddaa bosona keessatti dhaqabe kun lafa heektaaraa 100,000 ol irratti miidhaa geesisaa jira. Bakka tokko tokkotti balaa kun torbee shanii oliif tureera.

Gaafa kibxata kutaalee baaddiyyaa Raappiviilee fi naannawwaasheetti manneen heddu barbadaa'aniiru. Aanga'oonnis sababa balaa ibidda kana qorataa akka jiran ibsaniiru.

Manni Laayidleey, Qiwiinsilaand ibidda biraatiin barbarbaa'eera.

Jiraataan Raappiviilee kan ta'an Daanii Ismiiz akkas jedheera: "Mana dhabeera, waan hunda dhabeera."

Namni biraa immoo yeroo mana isaa baraaruuf jedu gubate gara hospitaalaa geeffamuu isaa aanga'oonni himaniiru.

Sababa balaan ibiddaa dhaqabe kanaan ho'i yeroo bonaa kamuu caalaa ta'eera.

Bakkeewwan kibba-bahaa Awustiraaliyaa gogiinsa yeroo dheeraaf saxilamaniiru. Qorattoonnis sababa jijjiirama qilleensaatiin dabalaa jira jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata