Namtichi Baangilaadesh niitiirraa dirqamaan rifeensa mataa haade to'atame

Suuraan kun hordoftoonni amantaa Hinduu yogguu mataa haaddatan agarsiisa, Taamil Naaduu Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Suuraan kun hordoftoonni amantaa Hinduu yogguu mataa haaddatan agarsiisa, Taamil Naaduu

Baangilaadeshitti abbaan warraa nyaatasaa keessaa rifeensa argate tokko, dirqamaan rifeensa mataa haadha warraa isaa haade to'annoo jala ooluu poolisiin beeksiseera.

Dhaabbileen mirga namoomaa, biyyattiitti miidhaan dubartootarra gahu dabalaa jira jedhu.

Poolisiin barabaacha mandara Kaaba Lixa biyyattii taasiseen nama ganna 35 maqaan isaa Baabluu Mondaal jedhamu kana to'annoo jala oolchaniiru.

Jiraattoota naannichaatu eeruu Poolisiif keennuun nama kana qabsiisan.

''Ciree ruuzaa fi aannan niitiinsaa hojjetteef keessa rifeensa namaa argate,'' jechuun hogganaan Poolisii Shahriyaar Khaan AFPtti himaniiru.

''Kanaanis aaree, niitiisaatti dheekkame. Achiis albee fudhatee dirqamaan mataa irraa haadeera,'' jedhan.

Baabluunis yakka ''otuma beekanii miidhaa qaqqabsiisuu,'' fi haadha warraasaa umrii 23rraa ''kabajaa mulquu'' jedhuun himatamuus hogganaan Poolisii kun ni dubbatu.

Himannaa jalqabaan yakkamaa tahee argamnaan, hidhaa haga amata 14n adabamuu danda'a.

Rogeeyyiin waan jedhan taateen kun: biyyattiitti seeronni dubartoota miidhaa fi qoccollaa saalaarraa baraaran jiraatanis, hacuuccaan dubartoota irraan gahu dabalaa dhufuu kan mullisudha jedhaniiru.

Akka gabaasa garee mirgaa Ain o Salish Kendra jedhamutti, ji'oota jahan jalqabaa waggaa kanaa keessa, guyyaatti dubartoonni sadi gudeedamaa jiru.

Ji'oota kana keessatti dubartoota gudeedaman 630 keessaa, 37 ka tahan gudeddiin booda kan ajjeefaman wayita tahu, torba ka tahan ammoo lubbuu ofii balleessaniiru.

Yeroodhuma walfakkaatu keessa yaaliin gudeeddii 105 akka turanis gabaasi dhaabbata kanaa ni mullisa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata