'Osoo uummata kanaaf agabuu oolee bulee hojjedhuun galata dhabe'
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Hayyuu 'Osoo uummata kanaaf agabuu oolee bulee hojjedhuun galata dhabe'

Osoo uummata kanaaf hagabuu oolee bulee hojjedhuun galata dhabe, kanaafin Irreecharraa hafee dhokadhee mana oole jedhan abbaan Gadaa duraanii Tuulamaa Bayyanaa Sanbatuu. BBC waliin turtii addaa taasisaniiru, dhiyaadhaa.

Viidiyoon Bizuworqi Olaanaa

Mata dureewwan walitti dhiyaatan