Gaazexeessituun Morookoo ulfaa baasuun himatamte dhiifamni taasifamef

Gaazexeessituu Hajar Raayisoownin gaafa Roobii yeroo mana hidhaa keessaa baatu mallattoo injifannoo agarsiisaa turte Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Gaazexeessituu Hajar Raayisoownin yeroo mana hidhaa keessaa baatu mallattoo injifannoo agarsiisaa turte

Gaazexeessituun Morookoo gaa'ela dura saalqunnamtii raawwachuuniifi ulfa baasuun waggaa tokkoof hidhaa akka turtu himatamte mootii Mohaammad 6ffaan dhiifamni taasifamuufi qondaaltonni himan.

Ministeerri Haqaa akka jedhetti mootiin dhimma kana keessa harka galfachuun isaanii ''dhiifama'' agarsiisa.

Hajar Raayisoownin umriin ishee 28 dha. Gaafa Roobii mana hidhaa keessaa yeroo jaalallee ishee dhiifamni taasifameef waliin yeroo baatu mallattoo injifanoo agarsiisaa turte.

Rogeeyyiin akka jedhanitti dhimmi ishee haleellaa gaazexeessitoota walabaan hojjetan irratti kan xiyyeeffatedha.

Biyya Morookoo keessatti gaa'ela dura saalqunnamtii raawwachuunis ta'e ulfa baasuun seeraan dhorkaadha.

Aadde Raayisoownin gaazexaa mootummaa irratti qeeqa dhiheessu, Akhibar Al - Yawum, jedhamuf hojjetti.

Himannaa irratti dhihaate ishiin ni balaaleeffatti. Akka ishiin jettutti kilinika magaalaa Raabaat jiru keessa jaalallee ishee lammii Sudaan waliin kan dhaqxe dhiigde jennaan wal-aannachuufi.

Raayisoownin himannaa ishee irratti baname hiika siyaasaa qaba jettee turte. Ta'us, ji'a Fulbaana darbe ture murteen kan irratti darbe.

Abbaan alangee himannaan gaazexeessituu kana irratti baname hojii ishee waliin wal hin qabatu jedha.

Dabalataanis, kilinikii ishiin keessatti wal'aanamu dhaqxe illee poolisiin hordofaa ture jedhan.

Manni murtii yeroos jaalallee ishee waggaa tokkoof akkasumas doktora ishee wal'aanes waggaa lamaaf akka hidhaman murteesse.

Kan doktora gargaartu akkasumas narsiin kilinika keessa hojjettu badiin irratti argamus himannaan isaanii garuu akka adda citu ta'eera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata