Museveniin Boobii Waayniin ''diina Yugaandaati'' jedhan

Yuweerii Museveeniifi Boobii Waayin Image copyright AFP

Pireezidantiin Yugaandaa Yoweerii Museveniin Weellisaa beekamaa biyyatttiif fi siyaasa keessattis kan hirmaatu Boobii Waayniin 'diina badhaadhina biyyattiiti'' jedhan.

Bara 2017' tti miseensa paarlaamaa biyyattii ta'uun kan filatamefi Pireezidantii biyyattii qeequun kan beekamu dargaggeessi ganna 36 Boobii Waayin, maqaa masoo "ghetto president" jedhun beekama.

Maqaan isaa sirrin Roobert Kiyaagulaanii yoo ta'u, filannoo pireezidantummaa bara 2021 biyyattiin gaggeessiturratti maanguddoo ganna 75 kan ta'an Musevenii nan morkadhas jedha.

Boobii Waayin hoogganaa sochii 'The People Power' yoo ta'u qaamni inni hoogganu kun bulchiinsi waggoota 33 Yoweerii Museveenii cunqursaadha jechuun qeeqa.

BBC waliin gaaffiif deebii kan taasisan Pireezidant Museveniin sirni isaanii cunqursaa akka hin turee himanii Boobii Waayi garuu akka diinaatti ilaallaa jedhan.

''Boobii Waayiin Ameerikaa dhaqee namoonni Yugaandaa dhufanii akka inveest hin goone dubbachaa ture. kana jechuun inni diina guddina Yugaandaati jechuudha. biyya ormaa deemtee yoo akkas jettu badhaadhina keenyarratti waraana banaa jirta. eega akkas ta'ee maaliif dhuftee carraa badhaadhina sanaa fudhatta?''

Kanaan dura konsartiin weellisaan kun qopheessee ture akka hin adeemsifamne dhorkameera.

Kanarratti Museveeniin '' sababoota haqameef keessaa tokko ta'a, shakkii kooti, Poolisii waliin baldhinaan hin haasofne''jedhan.

Waggoota 33 biyyattii bulchaa kan jiran Yuweerii Kaguutaa Museveniin akka Pireezidantii biyyaatti hojiilee hin xumurree of harkaa qaba, yoo paartiin koo, National Resistance Movement (NRM), akkan gadhiisu gaafatamuu baadhe hin bu'uu jedhan.

''Agarsiisa wayiif as hin jirru, warra Tiyaatira ilaalu miti, nuti namoota dhimmoota gurguddoo Yugaandaafi Afrikaa irrattii hojjetuu'' jedhan.

Museveniin hojidhabdoota biyyattii ''akka yaaddootti osoo hin taane akka carraattin isaan ilaala'' jedhan.

Gama Qonnaa fi IT'n carraaleen hojii hedduun hin tuqamne jiru, namni gara sanatti adeemuuf fedha qabaachuu qaba jechuunis dubbatan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata