Mormii guyyoota lamaaf Oromiyaa keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 27 ajjeefamaniiru

Hiriira guyyaa lamaaf ture kun magaalaawwan Oromiyaa hedduutti gaggeeffame

Hiriira aggaammii Jawaar Mohaammadirratti taasifame mormuun hiriira Oromiyaa bakka adda addaatti ba'ameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 26 qaqqabeera.

Dirree Dhawaatti kaleessaafi ar'a namoonni shan akka du'an Daarekterri Medikaalaa Hospitaala Dil-Corraa Dr. Abduraahimaan BBC Afaan Oromootti himaniiru.

Namoota kaleessa Ambootti ajjeefaman sadiin alattis warreen rasaasaan dha'amanii madaa'an keessaa maanguddoo waggaa 80 dabalatee namoonni lama lubbuun darbuu hoji-gaggeessaan Hospitaala Amboo Obbo Dabbabaa Faxxanaa ibsaniiru.

Waajira Kominikeeshinii Harargee Bahaatti Dursaa Garee Keenniinsa Odeeffannoofi Ummataa Obbo Ayyalaa Dheeressaa akka waliigalaatti hiriira mormii guyyaa lamaa godina sana keessatti gaggeeffameen namoonni sagal ajjeefamaniiru.

Magaalota hunda godinicha keessa jiran keessatti hiriirri akka ture himuun magaalota lamaan keessatti lubbuun darbeen ala nagumaan xumurameera jedha qondaalli mootummaa kun.

Kanneen keessaa Gooroo Guutuutti kan ajjeefaman namoota shan yommuu ta'an ka'umsi ajjeechaa bakka kanatti uumamees jiraattota gidduutti malee qaama nageenyaatiin miti jedha Obbo Ayyalaan.

Jalqabarratti abbaan qabeenyaa tokko namoota lamatti dhukaasee yeroo ajjeesu, boodarra garuu namichis ofiisaafi maatiisaa keessaa dabalatee namoonni sadii ajjeefamaniiru.

Hammaaressaatti ammoo namni tokko ajjeefamuus himaniiru.

Hiriirri Gooroo Guutuu ture sun qaamonni hin beekamne keessa seenanii walitti bu'insa saba gidduutti ta'etti deebisuuf yaalii taasisaniin ummanni garuu irratti dammaquun of tasgabbeessun to'ateera.

Yaaliin hiriira ture sana keessa qaamonni hin beekamne kun lo'anii seenuun gara walitti bu'insa sabootaa gidduutti deebisuuf yaalan hirmaannaa Qeerrootiin gara kaayyoo bahameefiitti akka deebiyu taasifamee tasgabbiin uumameera jedhe Obbo Ayyalaan.

Guyyaa kaleessaa magaalaa Hararittis namoonni sadii akka ajjeefaman odeeffannoo qabaachuu dubbateera Obbo Ayyalaan.

Hiriiruma mormii guyyoota lamaan kana keessa tureen magaalaa Dodolaatti namoonni ja'a, Ambootti sadii, Adaamaatti ammoo lama ajjeefamuun gabaafameera.