Jaappaan: Sababa kennaa kuduraafi qurxummiin ministirri hojii gadhiisan

Ishu Sugawaaraa

Madda suuraa, AFP/Getty Images

Ministirri Daldalaa haaraa Jaappaan seeraa filannoo cabsuun erga himatamanii booda hojii gadhiisan.

Isihuu Sugawaaraa deggaartoota isaanii Tookyoo keessa jiraniif kuduraa gatii qaala'aa meelon jedhamu, burtukaana fi gosa qurxummi ro'i fi 'royal jelly' jedhamu akka kennaatti kennuu isaa midiyaaleen gabaasaniiru.

Dabalataanis, 'maallaqa gargaarsa' qarshii biyyattii yeenii 20,000 ykn doolara 185 maatiii deeggaraa isaanii lubbuun darbe tokkoof kennuu yaaluu isaanitu himame.

Seerri filannoo Jaappaan aanga'oonni siyaasaa deggaartoota isaaniif kennaa akka hin kennine dhorka.

Himannaan kun jalqaba barruulee torbaniin ba'u 'Shukan Bunshun' jedhamu irratti ture kan maxxanfame.

Sugawaaraa kennaa kennaniin ammayyuu seeraa filannoo akka caabsan addaan kan baafataa jiran ta'us aangoo gadhiisuu akka murteessan dubbachuu isaanii miidiyaan 'Nikkei Asian Review' gabaaseera.

"Rakkoon kiyya hojii paarlaamaa akka gufachiisu hin barbaadu," jedhu Sugawaaraan.

Dhimma kanarratti Ministirri Muummee Jaappaan Shinzoo Abee "Isaa muduukootti itti gaafatamummaa nan fudhadha. Lammiileen Jaappaan hundi na ofkalchaa," jedhaniiru.