Kurt Cobain: Shurraabni weellisaa tamboon gubate Birrii miiliyoona kudhan baase

Shurraaba Kurt Cobain

Madda suuraa, Getty Images

Shurraabni weellisaa beekamaa Kurt Cobain tamboon gubate Doolaara Ameerikaa 334,000 yookaan Birrii miiliyoona kudhan baase.

Erga Kart Kobeeyin lubbuu ofii balleesse amata 25 booda, shurraabni isaa tamboon gubate dolaara Ameerikaa 334,000'n gurgurame.

Uffata uraa qabu kanas Kart 1993tti wayita muuziqaasaa ''Unplugged'' jedhu taphatu kan uffatedha.

Uffati shame kun, haalluu magariisatti dhiyaatu kan qabu yoo tahu, ega Aabba Cobain uffatee qabee hin miiccamne. Kanaanis guggurraacha'eera, qaawwas qaba.

Uffata kana ka gurgure Garret Kletjian, amata afuriin dura doolaara 137,500'n bite.

''Shurraabni kun uffata inni uffate mara keessaa isa olaanaa fi daran jaalatamaa tahedha,'' jechuun hogganaa Julien's Auctions kan tahan Daaren Juuliyen himan.

''Kart faashina xuraa'aa uffachuu beeysise; uffata aartistoonni biroo uffatan hin uffatu ture,'' jechuun Daariyeen AFP'tti himaniiru.

Manni caalbaasii Julien's Auctions kun uffati kun $200,000-300,000 bita jechuun tilmaama baasee ture.

"Unplugged"

Madda suuraa, Getty Images

Chaanaaliin muuziqaa beekamaan MTV agarsiisa kallattii walitti fufinsaan dhiyaatu "Unplugged" jedhamuun beekamu ALA 1989tti jalqabe.

Agarsiisni ajaa'ibaa Cobain "Unplugged" jedhamu kallattiin taphate kun, sagantaa dhiyaatan keeysa isa olaanaadha jedhamuun beekama.

Agarsiisni kunis Cobain of ajjeessuun ji'oota jahaan dura kan waraabame wayita tahu, erga du'ee boodadha kan uummatatti gadhiifame.

Kana malees gitaarri harka bitaa Cobain, Fender Mustang- doolaara 340,000 gurgurameera.