Filannoo Arjantiinaa: Alberto Fernández filannoo pirezidaantummaa mo'atan

Supporters of presidential candidate Alberto Fernandez, and his running mate, former President Cristina Fernandez de Kirchner, gather during general elections in Buenos Aires, Argentina, 27 October, 2019.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Deeggartooti Alberto Fernández erga qabxiin filannoo ifa ta'een booda haala akkasiin Buenos Aires keessatti gammachu isaanii ibsatan

Dorgomaa garee mormituu kan ta'an Alberto Fernández filannoo pirezidaantummaa Arjentinaa kenniinsa sagalee waa'ee rakkina dinagdeetiin caalmaa argateen injifataniiru.

Mr Fernández sagalee mo'achuuf barbaachisuu caalmaa %45 tiin dorgomaa garee konsarvaativi kan ta'e Mauricio Macri mo'achuun injifataniiru.

Erga qabxiin filannichaa ifa ta'een boodas namoonni waajira mummee filanootti waitti qabamuun gammachu Mr Fernández dhaaf qaban ibsataa turan.

Haalli kanninsa sagalee filannoo kanatiis rakkina dinadgee ummata biyyatti harka sadii ta'u hiyyuummaa fsaaxileerratti kan xiyyeefate ture.

Mr Macri baatii Hagayyaa keessa kenniinsa sagalee filannichaatiin dura ture kan morkaa isaa duba hordofaa turan.

Dilbata taree alkan garuu mo'atamusaa beeksiisuun dorgomaa isaa kan Mr Fernández dhaaf guyyaa Wiixataa haala ce'umsa idileerratti mari'achuug gara masaraa pirezidaantummaatti baga nagaan dhufte jechuun dabarsaniif jiru.

Mr Fernández ammoo booda keessaa deeggartoota isaaniitti akka himaniitti, 'pirezidaantii aanoorraa bu'aa jira waliin karaa danda'amu hindaan akka wal ta'iinsa' uuman itti himuu oduu Rooyitariisitu gabaase.

Sagalee parsantaa 90 hanga ammaatti lakkaa'ameen Mr Fernández % 47.79 kan argatan yoo ta'u dorgomaan biraa Mr Macri ammoo sagalee %40.71 argatan.

Dorgomaan tokko filannoo mo'achuuf sagalee %45 qofti kan barbaachisu yoo ta'u, Mr Fernández kanaan ol argachuun mo'achusaanii ibsameera.

Deegartoonni Mr Fernández waajira mummee filannoo biyyattiit wal qabamuun gammachusaanii ibsataa jiru.

"Kan akkasi baayyee gamadneef waan motummaan ummataaf yaadu deebii'eefidha'' jechuun ture Paolaa Fiore oduu Rooyitarsiitti kan hime.

Madda suuraa, EPA