Ajjeechaa Abu Bakar al - Bagdaadii: Waraanni Ameerikaa namoonni lama hidhamuu beeksise

Bagdaadiin osoo Mosuul keessatti ummataaf ergaa dabarsu

Madda suuraa, AFP

Haleellaa Yunaayitid Isteet hoogganaa garee IS irratti yeroo taasiste achumaan namoota lama qabachuu ishee Rayyaan Ittisaa Ameerikaa beeksise.

Namoonni kuni eenyummaan isaanii ibsamuu baatus haala gaariirra jiru jedhameera.

Qondaalli olaanaa waraana Ameerikaa Janaraal Maark Miiley reeffi Abu Bakar al-Bagdaadii akka fuudhamee jiruufi viidiiyoo reeffa isaa agarsiisuuf karoorri qabame akka hin jirre ibsaniiru.

Yeroo haleellaa Ameerikaan Iraaqitti taasifte Baagdaadiin of ajjeesuu isaa Ameerikaan ibsiteetti.

Duratti garuu Pirezidant Tiraamp viidiyoon yeroo haleellaan taasifamu agarsiisu xiqqoo gadhiifamuu mala jedhanii turan.

Gaaf Dilbataa Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp hogganaan garee IS erga saroota waraanaa biyyattiin qabamee booda of ajjeesuu isaa ibsuun isaanii ni yaadatama.

Haleellaa al- Bagdaadii irratti taasifame irratti gama Ameerikaan namni du'e akka hin jirre kan ibsame yoo ta'u sareen Bagdaadii harkisaa ture tokko garuu miidhamuu himteetti.

Janaraal Miiley lafa boba'aa kan garee IS Ameerikaan akka to'attu himaniiru.

Obbo Tiraamp ibsa gaafa Wiixataa kennaniin Ameerikaan boba'aa to'atame keessaa hamma tokko akka fudhattu beeksisanis qeeqxonni garuu seera idil-addunyaa cabsa jechuun qeequ.