Taphattoonni kubbaa miilaa Ertiraa Yugaandaatti baqatan 'sodaa keessa jirra' jedhan

Taphattoota Ertiraa Yugaandaatti badan

Madda suuraa, Twitter/One day seyoum

Taphattoonni Ertiraa afur biyya Yugaandaa hoteela isaanii keessaa badan yeroo ammaa ''sodaafi yaaddoo guddaa keessa jirra'' jedhan.

Taphattonni kuni jalqaba ji'a kanaa ture hoteela magaalaa Kibba Lixa Yugaandaa Jinjaa jedhamtuuti kan miliqan.

Akka taphattoonni kuni jedhanitti gareen isaanii tapha Waancaa taphattoonni biyya keessaaf qofa taphatan irratti hirmaatan, Cecafa, sadarkaa walakkaa xumuraa irraa ari'amani jennaan namoonni intarneeta gubbaa isaan doorsisaniiru.

Yeroo ammaa Yugaandaa keessaa bahuf gargaarsa akka fedhan himuun kanaan achi butamanii Ertiraatti deebifamu akka danda'an himaniiru.

''Nagaa ta'u barbaanna. Namni nagaa keenya barbaadu nu haa gargaaruuti biyya kana keessaa nu haa baasu,'' jechuun taphataan tokko BBC'tti dubbate.

''Torban torbaniin mana jijjiiraa jirra. Mana jala jiraachaa jirra,'' jechuun himeera.

Taphattoonni kuni akka jedhanitti yoo Ertiraatti deebi'an ''adabbii cimaatu isaan eeggata''.

Ameerikaatti abukaatoo taphattoota kanaa ta'ee kan hojjetu Kimberlii Motilee ''maqaa guddaa kan qaban waan ta'anif namoonni Yugaandaa keessa isaan barbaachaa akka jiran gabaasaaleerra dhagenyeerra,'' jechuun BBC'tti dubbatan.

Akka Obbo Motilee jedhanitti dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii dhimma godaantotaa hordofu UNHCR'tti iyyata kan galfatan yoo ta'u deebii isaanii eegaa jiru.

Taphattoonni Ertiraa walmorkii ispoortii garaa garaaf ergamanii achumaan yeroo badan kuni waan haaraa miti.

Lammiileen Ertiraa kuma hedduu ta'an tajaajila waraana biyyaalessaa baqachuun biyya biraatti godaanu.