'CIA'n mootummaa Eertiraa fonqolchuufi shiraa jira' jette Eertiraan

Isaayyaas Afawarqii Image copyright AFP

Dhaabbatni basaasaa Ameerikaa, CIA'n, fincila cimaa warraaqsa biyyoota Arabaa fakkaatu Eertiraa keessatti kaasuuf karoora qaba jechuun Ministeerri Odeeffannoo Eertiraa ibse.

Ibsa guyyaa kaleessaa Afaan Tigreen bahe akka agarsiisutti kana dura qondaaltotni garaa garaa mootummaa Ameerikaa dhoksaadhaan Keeniyaa magaalaa Naayiroobitti wal gahii taasisaa turaniiru.

Qondaaltotni kunneen taphattoonni garee kubba miilaa biyyaalessaa Eertiraa dorgommiif biyyaa bahan yeroo lammaffaaf achumaan akka miliqanii hafaniif karoorsanii hojjechaa turanis jedha ibsichi.

Bara 2009 dorgommii Keeniyaan qopheesite irratti erga hirmaatanii booda gareen kubba miilaa Biyyaalessaa Eertiraa hundi osoo biyyatti hin deebi'iin achumaan hafuun kooluugaltummaa gafatanii ture.

Torban muraasa duras taphattoonni afur biyyatti deebi'uu diduun Yugaandaatti kooluugaltummaa gaafataniiru.

Ibsichi biyyootni Lixaa akkuma pirezidantii Liibiyaa duraanii Muhammar Gaadaafii irratti haleellaa raawwatan kan Eertiraa irrattis raawwachuuf karoorsaniiru jedha.

Baqattoota Ertiraa gargaaruufis karoorri akka jiru ibsuun dargaggoonni kumaatamni biyyittii gadhiisanii akka bahaniif dhaabbileen basaasaa biyyoota Lixaa hojjechaa akka jiranis ni hima.

Dhaabbatni basaasaa Israa'el, Moosaad, ammoo Ertiraan dhaabbilee shororkessitootaa biyyoota baha gidduugaleessaa jiran deeggarti jechuun maqaa keenya balleessaa jira jechuun himatte.

Qondaaltotni mootummaa olaanoonis daddabarsa dhala namaa seeraan alaa keessatti hirmataniiru jechuun Moosad sobaan akka odeeffannoo tamsaasa jira jechuunis ibsa.

Dhaabbileen kunneen mootummaa Eertiraa fonqolchuuf yaada akka qaban kan agarsiisu ragaalee dhoksaa of harkaa nan qabas jedha mootummaan Ertiraa.

Ameerikaa fi Israa'eel dhimma kana irratti hanga yoonaa deebiin kennan hin jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata