WhatsApp dhiisuun nageenya bilbila keessaniif wabiidhaa?

WhatsApp miidiyaa hawaasummaa ergaan ittiin daddabarfamu isa beekamaadha Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa WhatsApp miidiyaa hawaasummaa ergaan ittiin daddabarfamu isa beekamaadha

Erga dhaabbati qabeenya Feesbuukii ta'e 'WhatsApp' appilikeeshiniin isaa vaayiresiif saaxilamaa ta'aa jiraachuu ibsee namoonni bilbilasaaniirraa balleessaa jiru.

Haata'u malee ogeeyyiin dhimma teekinooloojiirra hoojjetanimmoo kun furmaata waaraa moti jechaa jiru.

Ibsa WhatsApp booda biyyoota haalaan rifaatuun keessatti uumame keessaa Indiyaan tokko. Biyya kana keessatti fayyadamtoonni WhatsApp akkaan vaayirasiif saaxilamoodha.

Namoonni hedduun taatee mudateef mootummaatti quba qabaa jiru.

Mootummaan yakka bilbila namaa cabsanii seenuun odeeffannoo hatuu keessaa harka qaba ittiin jedhu.

Dhaabbati mosaajii (software) uumu, NSO, erga hojjetee booda mootummaatti gurguraa jira jechuun komatu namoonni.

Yakka jette jetteedhaan dhaabbata NSO irratti ka'u erga dhaga'ee booda WhatsApp dhaabbaticha himateera, dhaabbatichi garuu himaticha guutummaatti kuffise.

Mootummaan Indiyaallee dhimma kana keessatti hin hirmaanne jechuun komii irratti ka'e ofirraa facciseera.

Namoonni WhatsApp fayyadamaa turan amma gara miidiyaa hawaasummaa kanneen biroo, Telegram, ce'aa jiru.

Addunyaarratti biyyoota 180 keessatti fayyadamtoota biiliyoona 1.5 fi Indiyaa keessatti fayyadamtoota miiliyoona 400 kan qabu WhatsApp dhibdeen uumame rakkoosaatiin akka hin taane ogeeyyiin dubbatu.

Kanneen WhatsApp irratti ergaa namaa gidduu seenanii basaasan hubachuun baay'ee rakkisaadha.

WhatsApp irratti wayita viidiyoo yookiin sagaleedhaan waliif bilbilan turee nama bira ga'a waan ta'eef yeroo turtii sanatti gidduu seenanii ergaa gara ofiitti naannessuudhaan nama basaasu jedha WhatsApp.

Abbaan Seeraa damee teekinooloojii Iccitii dhuunfaa eegsisuurratti hojjetan Vinay Kesari ''bilbilli kan andirooyidiis ta'e apple wayita itti fayyadamasaa irrattidha kan rakkoon mudataa jiru'' jedhan.

''Kanaafuu bilbilli harka kee jiru vaayirasii qabaannaan daataan gara bilbilaa galu hundiyyuu balaa keessa gala jechuudha''

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Indiyaa keessatti WhatsApp akkaan beekama

Ergaan karaa WhatsApp darbu qaamolee waliif barreessan gidduu qofatti waan hafuuf WhatsApp miidiyaa hawaasummaa jiran keessaa nageenyummaansaa eegamaa akka ta'e ibsaa ture.

"As keessatti garuu ergaan karaa WhatsApp darbu iccitiinsaa eegamuu fi eegamuun dhabuun hin hojjetu. Vaayirasiin bilbila mobaayilaarra jiraannaan iccitiin ergaa hagam takka eegamuyyuu basaasamuun hin hafu. Kun akkaataa itti fayyadama bilbilaarratti rakkoo jiru irraa ka'a'' jedhan.

Image copyright Getty Images

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata