Suurawwan ajaa'ibo Finfinnee ammaa agarsiisan

Manneen waliini gidduu hadhaafi daa'ima karaa ce'aa turan. Image copyright Ruth Elias

Bifa Finfinnee amma galeemmeesse ka'uuf kan karoorfate feestivaalli suuraa "Kaapichar Addis" yookin Finfinne suuraa haakaafnu jedhamu ramaddii sadiin suuraawwan sadii filatamanii badhaafamaniiru.

Feestivala kana irratti suuraalee ajaa'iba kana daawachuuf namoota carraa hin arganneef suuralee filatamoon kunooti.

Ramaddii Tokkoffaa: Ogeessa Suuraa

Image copyright Ammanuel Tsegaye
Goodayyaa suuraa Suuraalee Amaanu'eel Tsagayee ramaddii ogeessa suuraan injifate keessaa kun tokko
Image copyright Petros Teka
Image copyright Eyerusalem Adugna
Goodayyaa suuraa Toora barmeelaa
Image copyright Tsion Haileselassie
Goodayyaa suuraa Toora Kuduraalee

Ramaddii Lammaffaa: Dorgommii Jiraattota Hundaa

Image copyright Ruth Elias
Image copyright ABENEZER GOBEZE
Image copyright Nathnael Zemedkun
Image copyright Samuel Gatu

Ramaddii Sadaffaa: Gorgommii Diploomaatotaa

Image copyright Jeff Le Cardiet
Goodayyaa suuraa Suuraalee injifataa ramaddii diploomataa Jeef Le Kaardiit keessaa kun tokko
Image copyright Maike Van Ueuem
Goodayyaa suuraa Istaadiyeemii Finfinnee
Image copyright Ioana Lungu

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata