Hongeedhaan kan rukutamte Kooriyaan kaabaa deggersa Kooriyaa Kibbaa didde

Kooriyaan Kaabaa jijjiirama haala qilleensaa badaaf saaxilamteetti Image copyright WFP
Goodayyaa suuraa Kooriyaan Kaabaa jijjiirama haala qilleensaa badaaf saaxilamteetti

Oomishi qonnaa Kooriyaa Kaabaa bara kana kan bara kamiiyyuu caalaa akka hir'atu raagame.

Biyyi kun duraanuu rakkoo midhaan nyaataa keessa akka turte gareen dinagdee biyyattii hordofu ibseera.

Ragaan suuraa saatalaayitii dhaabbata Swiss ''Geoglam'' akka ibsutti ooyiruun qonnaa biyyattiin abdattu hedduun goganiiru.

Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii akka jedhutti lammiilee Kooriyaa Kaabaa 10 keessaa afur deggersa midhaan nyaataa barbaadu.

Oomishi bara kanaa akkaataa waggoota shanan darban keessatti mudatee hin beekneen hir'achuus dhaabbatichi eereera.

Sababa meeshaalee waraanaa Kooriyaa Kaabaatiif qoqqobbiin hawaasi idil-addunyaa biyyattiirra kaa'aa ture hanqina mudateef sababa ijoodha.

Balaa uumamaa, hongee fi rooba bubbeedhaan walmakateen kan miidhamaa turte Kooriyaan Kaabaa harriiroon dippiloomaasii biyyattiis dhiibbaa uumeera.

Biyyattiin sababa gabbisa meeshaalee waraanaa niwukilaraatiin biyyoota addunyaa hedduu waliin atakaaroo keessa galtee jirti.

Image copyright KCNA
Goodayyaa suuraa Kooriyaan Kaabaa oomisha nyaataa fooyyessuuf yaalaa jirti

Dhaabbati Nyaataa Addunyaa gabaasa Fulbaana darbe baase keessatti akka ibsetti oomishi ruuzii fi boqqolloo gadi bu'uun lammiilee biyyattii miliyoona 10 beelaaf saaxileera.

Kana malees dhibee booyyee biyyattii keessatti dhalachuun biyyattii yaaddoobiraa keessa galcheera.

Oomsiha biyyattiin abdattu keessaa horsiisi booyyee tokko.

Hanga ammaatti biyyoota Kooriyaa Kaabaaf deggersa midhaan nyaataa taasisan keessaa Chaayinaan ishee tokko.

Haata'u malee biyyattiin deggersa ruuzii toonii 50,000 Kooriyaan Kibbaa kenniteef dideetti.

Hanqinni midhaan nyaataa wayita Kooriyaa Kaabaa mudatu kun yeroo jalqabaaf miti.

Bara 1990 keessa hongee biyyatti mudateen namoonni kumaatamaan lakaa'aman du'aniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata