Goolama Boliiviyaa: Pirezidaantiin Boliiviyaa Evo Morales Meeksikootti koolugalan

Deggartoonni Morales 'La Paz' keessatti poolisiidhaan walitti bu'an Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Deggartoonni Morales 'La Paz' keessatti poolisiidhaan walitti bu'an

Mormii ummatarraa isaan mudate booda Dilbata darbe aangoorraa kan gaggeeffaman Pirezidaantiin Boliiviyaa Evo Morales carraa koolugaltummaa Meeksikoon kenniteef fudhachuu isaanii beeksisan.

Erga pirezidaantichi mormii uummataatiin aangoorraa hari'amaniis mormiin hin hafne.

Mormitoonni wayita gammachuusaanii ibsan, deggartoonni pirezidaantichaa ammoo mormii itti fufan.

Murtee koolugaltummaa fudhachuusaanii erga ibsanii booda tuwiitarii isaanii irratti ''Booliviyaa dhiisee deemuun baay'ee naguba. Garuu homaa gochuu hin danda'u. Haata'u malee humna kiyya jabeeffadheen deebi'a'' jechuun barreessan.

Ministirri Dhimma Alaa Meeksikoo Marcelo Ebrard, Aab Morales xiyyaara mootummaa Meeksikootiin imaluu eegalaniiru jedhan.

Kun kanaan utuu jiruu ajajaan humna waraanaa Boliiviyaa poolisii biyyattii deggartoota Aab Morales waliin wal dhabaa jiraniif deggarsa taasiseera.

Hanga ammaatti namoonni 20 ta'an miidhamaniiru.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Deggartoonni Evo Morales poolisii waliin wayita wal dhaban

Pirezidaantichi maaliif aangoo gadi dhiisan?

Pirezidaantiin Boliiviyaa Evo Morales mormii irratti ka'e booda aangoo gadi dhiisan.

Filannoo ji'a darbe irra deebiin mo'atan booda lammiileen biyyattii bu'aan filannichaa shiraan kan ba'eedha jedhanii hiriira mormii gaggeessaa turan.

Gareen idil-addunyaa filannoo biyyattii hordofaa ture bu'aan filannoo akka haqamu Dilbata darbe murteessee ture.

Gareen kun qorannoo gaggeessaa tureen filannoon Onkoloolessa darbe gaafa bultii 20 gaggeeffame hatameera jedhan.

Pirezidaanti Morales murtee garee kanaa fudhataniiru.

Filannoon irra deebiin akka gaggeeffamus dhaamsa dabarsan.

Haata'u malee aanga'oonni siyaasaa, humni waraanaa fi poolisiin biyyattii akkasaan aangoo gadi dhiisan gaafatan.

Erga mufiin hawaasaa kun ka'ee, michoonni isaan waliin hojjechaa turan hedduun haleelamaniiru, manneen isaanii gubataniiru.

Image copyright Mikhail Svetlov

Kana hunda booda Pirezidaantichi aangoo gadi dhiisuu TV biyyattiitiin beeksisan.

Kana erga raawwatanii booda hiriirtonni akka tasgabbaa'an, obboloota isaanii akka hin haleellee fi qabeenya akka hin barbadeessine gaafatan.

Hiriirtonnis oduu kana erga dhagahanii booda gammachuusaanii ibsuu eegalan.

Waan jedhan godhanii milkeessuu isaaniitiin dhaadatan.

Mootummaa abbaa irree waggoota dheeraaf aangoo harka galfatee ture aangoorraa buusuutti gammadanis ammas sirnichi rakkoo qaba jedhu.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Hiriirtonni pirezidaantichi aangoo gadi dhiisuutti gammadan

Namoonni hedduun pirezidaanti Morales abbaa irrummaasaaniitiin haa komataniyyuu malee kaan ammoo sagalee hiyyeeyyii ta'eera jechuun gaarummaasaa dubbatu.

Obbo Morales Pirezidaantii lammii Booliviyaa ta'an isaan jalqabaati.

Deggartoonni isaanii waan irratti raawwateen fonqolcha mootummaa ittiin jedhan.

Guyyaan kun biyya hiyyeettii Ameerikaa Kibbaa keessatti argamtu Booliviyaa keessatti waan hin eegamne ture.

Pirezidaantii Itti Aanaan biyyattii Alvaro Garcia Linera, fi Pirezidaantiin Seeneetii biyyattii Adriana Salvatierra, aangoo gadi dhiisaniiru.

Hiriira mormii gaggeeffamaa ture keessatti aanga'oonni siyaasaa, humnoonni nageenyaa fi poolisiin biyyattii hirmaataniiru.

Image copyright AFP

Hoogganaan Waraana biyyattii Jeneraal Williams Kaliman, pirezidaanti Morales aangoo gadi dhiisuun tasgabbiidhaaf karaa saaquu akka qaban akekkachiisaa turan.

Namni jalqabaa lammiin Booliviyaa pirezidaantii biyyattii ta'an Obbo Morales erga bara 2006 as biyyattii bulchaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata