'Dubartoonni waan fedhan tahuuf mirgi isanii eegamuufi qaba'
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Isheen Eenyu? 2: Hoggantuu Biyyoota Gamtoomanii damee dubartootaati Zabiib Kaavuumaa

Zabiib Kaavuumaan rogeettii mirga dubartootaa yoo taatu jireenya dubartoota Afrikaa fooyyeessuuf hojjetti. Koorniyaa, fayyaa wal-hormaataa, nagaa kabachiisuu fi ittisa HIV AIDS irratti hojjettee jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan