Hookkara Boliiviyaa: Deggartoonni pirezidaantii duraanii Boliiviyaa mootummaa ce'umsaa mormuun jeequmsa kaasan

Mormitootaa fi poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumame Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mormitootaa fi poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumame

Pirezidaantiin Boliiviyaa Evoo Moraales mormii ummataatiin aangoorraa bu'anii kooluglatummaa Meeskikootti erga argatanii as Pirezidaantii Itti-aantuun seeneetii biyyattii Jiinin Aneez aangoo qabataniiru, Deggertoonni Moraales garuu mormii itti fufaniiru.

Jiinin Aneez paartii mootummaan morkatu bakka bu'uun Seeneetii biyyattii keessa turan.

Iddoon aangoo pirezidaantummaa bakka duwwaatti wayita hafu ofumaan aangoo qabatan.

Mootummaa ce'umsaa uumuun filannoon akka gaggeeffamuuf haala mijeessuuf akka hojjetanis ibsaniiru.

Haata'u malee deggartoonni Evo Morales bulchiinsa seenaatarittii mormuun jeequmsa kaasaniiru.

Sababa walitti bu'iinsa poolisii waliin uumameen namoonni hedduun miidhamaniiru.

Evoo Moraales Dilbata darbe erga aangoorraa bu'anii mootummaan Meeksikoo koolugaltummaa kenneeraaf.

Pirezidaantichas kan aangoorraa buuse aarii uummanni bu'aa filannoo ji'a tokko dura labsamerratti argisiiseedha.

Aangoorraa akka bu'aniif dhiibbaan irratti gaggeeffamuu kan amanan Evo Morales,''kana caalaa dhiigi dhangala'uu hin qabu waan ta'eef jedheen amanee fudhe,'' jedhan.

Aangoon pirezidaantummaa seenaatarittiidhaaf kan kenname heera mootummaatiin ta'us namoonni mufii irraa qaban garuu daandiitti ba'uun mormii itti fufan.

Murtee darbeen daran kan mufatan deggertoonni Morales dulaa fi meeshaa qara qabu qabatanii ba'uun poolisii biyyaa waliin walitti bu'aniiru.

Dhaadannowwan'' Amma, yeroo waraana waliiniiti'' jedhufaa dhagahamaa ture.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Qaamolee nageenyaa fi deggartoota Evo Morales gidduutti walitti bu'iinsi wayita uumamu, Boliiviyaa, La Paz keessatti, Sadaasa 14, 2019

Mormiin ammaa kun miseensi seenaatarii biyyattii deggaraa Morales ta'an tokko aangoo Aadde Anez irratti gaaffii kaasaniiti uumame.

Waltajjii namni kun irratti aangoo guutuu fudhattus diduun hambisaniiru.

Kanneen Evoo Moraales morman ammoo waltajjii biraa waaman.

Haala kanaan dubbiin aanga'oota gidduutti uumame amma gara uummataattii ba'eera.

Poolisiin biyyattii aanga'oota michuuwwan Evo Morales ta'aniin mooraa paarlaamaa seenuu akka dhowwaman dubbatan.

Yeroo ammaa biyyattiin hookkara yeroo kamuu caalaa hammaataa ta'e keessa jirti.

Odeessa kana irratti dabalata