Suurota Afriikaa: Tokkoon tokkoo suurota kanaa maal isinitti hima?

Suurota Afriikaanotaa Afriikaa keessatti torbee kana kaafaman:

Ijoolleen uffannaa mana amantii Kiristaanaa uffatanii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Ijoolleen dhiiraa Kanaangaatti tajaajila Dilbataa Kaateediraalaa qulqulluu Aandiriiwu keessatti yeroo hirmaatan...
Paastariin bataskaanaa keessatti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa ... paastariin Beeneedik Indeebuu Koongootti yeroo bataskaanaatti tajaajila kennan.
Warroonni dhiiraa uffannaa mana amantii kirstaanaa uffatanii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Bataskaanni Ortodoosii Giriik Kanaangaa keessatti bara 1970'mmaan keessa hundaa'e.
Dubartii fi dhiirri shubbisaa Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Shubbistoonni Jimaata sirna baniinsaa dorgommii Biyyootaa kubbaa miilaa Afrikaa umurii 23 gad Igtii fi Maalii giddutti godhamurratti shubbisa agrsiisan
Ilbiisota bifa garagaraa qaban Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Afriikaa kibbaatti ilbiisonni bifa garagaraa qabani mu'atan
Moodeelii Suudan Kibbaa Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Moodeeliin Suudan Kibbaa Nyakim Gatwech sirna badhaasa magaalaa Niiw Yoorkitti
Presentational white space
Dubartiin sirbaa Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Magaalaa Leegos, Naayijeeriyaatti Heelan Epeega 'opera' waltajiirra ofiisheetiin agarsiifte
Burqaa Viiktooriyaa Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Burqaan Viiktoorii Zimbaabwee sababa gogiinsaa yeroo dhihoo biyyattii mudateen hammi bishaan isaa hir'inna agarsiise
Roophii dhoqee keessatti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Paarkii Biyyaaleessaa Lixa Zimbaabweetti Roophiin bishaan gogaa jiru keessatti dhoqeen cuuphamee sochii dadhabe
Loltoota Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Loltoonni Moozaambiiki kunneen wirtuu leenjii loltummaa keessatti jaalaa isaanii mukarra jiru akka hin kufne yoo ol qaban
Dubartoonni hiriira bahanii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Lammiileen Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraatan Koonfiransii Hawaasaa fi Guddinnaa Idil-Addunyaa dursanii hiriira bahanii

Maddi suuraalee AFP, EPA, Getty Images fi Reuters

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata