Dhaaba siyaasaa ADWUI bakka bu'e: 'Paartiin Badhaadhummaa pirezidantii malee dura taa'aa hin qabu'

Dhaabni ADWUI'n baqe haaraa hundeeffame Paartiin badhaadhinaa afaan biyyattii hundaaf beekkamtii akka kennu ibse Image copyright EPRDF

Koreen Hojii Raawwachiiftuu Adda Dimookiraatawaa Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa (ADWUI) dambii ittiin bulmaata dhaabichaa raggaasisuun gara mana maree dhaabichaatti erge.

Walgahiin koree raawwachiiftuu dhaabichaa gaafa Sanbata darbe eegalee guyyoota sadiif taasifamaa ture kaleessa galgala xumurameera.

Guyyoota kanneetiinis, dhaabichi akka baqu, sagantaa siyaasaafi wixinee dambii dhaaba haaraa uumame, paartii badhaadhinaa, raggaasisuun gara mana maree dhaabichaatti ergamu MM Abiy Ahimad fuula fesbukii isaanii irratti barreessaniiru.

Kanaanis, gammadeera jedhaniiru MM Abiy.

Dhaabni Naannoo Tigraay bulchu garuu dhaabichi baqu isaa mormun Koree Giddugaleessaa dhaabichaa waliin mari'achuf gaafate jennaan guyyoonni sadii eeyyamameefiira.

MM Abiy qondaaltota dhaaba Naannoo Tigraay bulchu waliin addatti mari'achuf akka fedhan Obbo Asmallaas W/Sillaase himanii turan.

Miseensi Koree Hojii Raawwachiiftuu ADWUI Obbo Fiqaadu Tasammaa turtii televijinii biyyaalessaa waliin galgala kana taasisaniin wixinee danbii dhaaba haaraa ibsaniiru.

''Jalqabarratti maqaan dhaabaa wixinee dambii irratti Paartii Badhaadhinaa jedhun taa'eera. Kanuman akka itti fufu waliigalteerra gahameera.

Inni lammataa afaan hojii dhaabichaati. Wixinee dambii irratti dhaabichi afaan biyya keenya keessa jiran hundaaf beekkamtii ni kenna.

Kuni, heera biyyattii irrattis kan jirudha,'' jedhan Obbo Fiqqaduu Tasammaa.

Afaan hojii dhaabichaa ilaalchisee garuu qabxilee irratti waliigalaman jedhanii dubbatan keessaa afaanotni shan afaan hojii dhaabichaa akka tahan ibsan.

''Naannoleen, heera isaanii irratti afaan hojii naannoo keenyaa jedhanii afaan raggaasisan keessaa Afaan Amaaraa, Afaan Oromoo, Somaalee, Tigreefi Afaar sadarkaa biyyaalessaatti afaan hojii dhaabichaa akka ta'u ilaalameera.''

Dabalataan caasaan dhaabichaa akka guutuu biyyaatti Yaa'ii Waliigalaa, Koree Hojii Raawwachiiftuu fi Koree Giddu Galeessaas ni qaba jedhan Obbo Fiqaaduun.

''Kana dura kan ture Dura Taa'aafi Itti aanaa dhaabichaa kan jedhu garuu hafee Pirezidantii fi Pirezidantii Itti - aanaa dhaabichaan bakka bu'eera.

Sadarkaa biyyaatti dhaabichi Waajjira Muummee kan qabu yoo ta'u sadarkaa naannootti garuu damee osoo hin taane maqaa naannichaa qabachuun waajjira ni qabaata.''

Filannoo fuulduratti gaggeeffamu irrattis paartiin biyya bulchgaa jiru paartii haaraa kanaan kan dorgomu taha jedhamee eegama.

Odeessa kana irratti dabalata