Namni xiyyaara Itoophiyaan gara Bujumburaa imalaa ture 'boombii sobaan' imaltoota jeeqe

Xiyyaara Itoophiyaa buufata xiyyaaraa Bujumbuuraa qubate Image copyright Burundi security/Twitter
Goodayyaa suuraa Xiyyaara Itoophiyaa buufata xiyyaaraa Bujumbuuraa qubate

Xiyyaarri Itoophiyaa gara Bujumburaafi Kigaalii guyyaa har'aa imalaa ture nama boombii qabadheera jedheen jeeqamu Daandiin Qilleensa Itoophiyaa mirkaneesse.

Haa ta'u malee, wanti imalaan yeroo xiyyaarri bu'utti qabadheera jedhe 'boombii sobaati' jedheera ibsa Daandiin Qilleensa Itoophiyaa baasen.

Xiyyaarri nagaan akka qubateefi shakkamaan akka to'atame dabalataanis xiyyaarrichi balalii isaa itti aanutti akka qajeele Daandiin Qilleensa Itoophiyaa ibseera.

Ministeerri Nageenyaa Burundii fuula tiwiitara irratti akka ibsettis shakkamaan xiyyaara Itoophiyaan imalaa ture buufata xiyyaaraa Bujumburaatti to'annoo jala ooleera.

Shakkamaan kuni mana fincaanii seene cufuun badii uumuuf sodaachisuutu himame.

Xiyyaarri kuni lakkoofsa balalii ET817'n gara Bujumburaafi Kigaalii balali'aa kan ture yoo ta'u Finfinneedhaa ka'e.

Hanga yoonaa yaadni nama badii kanaan shakkame maal akka ta'e wanti beekame hin jiru. Ibsa dhaabbatichi baasen garuu, imalaan rakkoo uume kuni 'nama naamusa hin qabnedha' jedheera.

Odeessa kana irratti dabalata