Suuraalee mimmiidhagoo Afrikaa: Nam-fakkii dheeraafi imala dambalii bishaaniirraa

Suuraalee torban kanaa Afrikaarraa filataman:

Qurxummii kiyyeessitoonni Abijaan Roobii dambalii bishaanirra bidiruun gara lafaatti imalu Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Qurxummii kiyyeessitoonni Abijaan Roobii dambalii bishaanirra bidiruun gara lafaatti imalu
Shamarran rifeensa uumamaan miidhagina dorgoman Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Sanbata darbe Ivorii Kostii, magaalaa Abijaan shamarran dorgammii miidhaginaa 'Nappy" jedhamu gageeffataniiru. "Nappy" jechuun rifeensa uumamaa jechuudha.
Suura nam-fakii Amilkaar Karbaal daandii Giinii Bisawu irratti Kamisa Sadaasa 21, 2019 mul'ate Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Suura nam-fakii Amilkaar Karbaal nama biyyitti bulchiinsa kolonii Poorchugaal jalaa baasuuf falme, daandii Giinii Bisawu irratti Kamisa mul'ate
Biyya Giinii Bisawu keessatti rakkoo siyaasaa nagaa booresseen booda biyyattiin gara filannootti deemaa jirti. Kaadhimamtoonni 12 %50 ol argachuudhaaf dorgomanis dhiyaataniiru. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Biyya Giinii Bisawu keessatti rakkoo siyaasaa nagaa booresseen booda biyyattiin gara filannootti deemaa jirti. Kaadhimamtoonni 12 %50 ol argachuudhaaf dorgomanis dhiyaataniiru.
Kun Roobii Sadaasa 20, 2019 ture. Godina Sidaamaa, naannoo Sabaafi Sablammoota Kibba Itoophiyaatti namoonni hiree Sidaamaan naannoo ta'uu murteessuuf sagalee kennuuf bahan. Miiraa gammachuudhaan kardii filannoo isaanii qabatanii akkasitti rifarandamicharratti aragaman. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Godina Sidaamaa, naannoo Sabaafi Sablammoota Kibba Itoophiyaatti namoonni hiree Sidaamaan naannoo ta'uu murteessuuf sagalee kennuuf bahan. Miiraa gammachuudhaan kardii filannoo isaanii qabatanii akkasitti rifarandamicharratti aragaman.
Magaalaa guddoo Aljeeriyaa, Aljersitti namoonni hedduun rooba keessa dibaabee qabatanii Jimaata Sadaasa 15 2019 hiriira mormii yeroo bahan kan fakkaatan. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Magaalaa guddoo Aljeeriyaa, Aljersitti namoonni hedduun rooba keessa hiriira mormii yeroo bahan kan fakkaatan.
Kaartuum Sudaan keessatti deggertoonni pirezedaantii duraanii Omaar al-Bashiir Sanbata 16, 2019 yeroo hiriira bahanitti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Kaartuum Sudaan keessatti deggertoonni pirezedaantii duraanii Omaar al-Bashiir Sanbata 16, 2019 yeroo hiriira bahanitti
Ijoolleen Roobii 20, 2019 yeroo bokoksee halluu diimaafi magariisa Marakeesh, Morookoo keessatti yeroo gadi dhiisaa jiranitti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Ijoolleen Roobii 20, 2019 bokoksee halluu diimaafi magariisa Marakeesh, Morookoo keessatti yeroo gadi dhiisaa jiranitti
Kibxata 19, 2019 dubartiin uccuu gurgurtu yeroo magaalaa Monoriiviyaa, Laayibeeriyaa keesatti uccuu dachaasaa jirtu Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Kibxata 19, 2019 dubartiin uccuu gurgurtu yeroo magaalaa Monoriiviyaa, Laayibeeriyaa keesatti uccuu dachaasaa jirtu
Taatuun beekamtuu biyya Masirii Mennaa Shalabii (bitaarraan) yeroo Roobii 20, 2019 tatoo cimtuu ta'uun Tuniiziyaatti badhaasa fudhattu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Taatuun beekamtuu biyya Masirii Mennaa Shalabii (bitaarraan) yeroo Roobii 20, 2019 tatoo cimtuu ta'uun Tuniiziyaatti badhaasa fudhattu
Dubartii festivaalii muuziqaa Tuniiziyaa keessatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti shubbistu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dubartii festivaalii muuziqaa Tuniiziyaa keessatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti shubbistu
Festivaalii muuziqaa Tuniiziyaatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti namoonni ibiddatti naanna'anii jiru Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Festivaalii muuziqaa Tuniiziyaatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti namoonni ibiddatti naanna'anii jiru
Dhiironni yeroo festivaalii muuziqaa Taanzaaniyaatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti yeroo shubbisan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dhiironni yeroo festivaalii muuziqaa Taanzaaniyaatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti yeroo shubbisan
Poolisoonni yeroo deggertoota Warraaqasa Zimbaabuwee Jijjiirama Dimokiraasiif waajira paartichaatti bahan magaalaa Haraaree keessatti ilaalaa jiru Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Poolisoonni yeroo deggertoota Warraaqasa Zimbaabuwee Jijjiirama Dimokiraasiif waajira paartichaatti bahan magaalaa Haraaree keessatti ilaalaa jiru
Poolisiin kora bitinneessaa yeroo dubartii Haraaree, Zimbaabuwee keessatti miidhaa irraan ga'utti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Poolisiin kora bitinneessaa yeroo dubartii Haraaree, Zimbaabuwee keessatti miidhaa irraan ga'utti
Qonnaan bulaan yeroo Chishawaashaa, Zimbaabuwee keessatti sangootaan qotaa jiru, Kibxata 19,2019 Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Qonnaan bulaan yeroo Chishawaashaa, Zimbaabuwee keessatti sangootaan qotaa jiru, Kibxata 19,2019
Jimaata 15, 2019 yeroo lammileen biyya biraa Afrikaa Kibbaa keessa jiran Mana Amanataa Metodistii keep Tawoon keessa jirutti baqatanii jiran Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Jimaata 15, 2019 yeroo lammileen biyya biraa Afrikaa Kibbaa keessa jiran Mana Amanataa Metodistii keep Tawoon keessa jirutti baqatanii jiran
Dilbata 17, 2019 namoonni yeroo Afrikaa Kibbaa keessatti Riqicha Maandellaa irra offan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Dilbata 17, 2019 namoonni yeroo Afrikaa Kibbaa keessatti Riqicha Maandellaa irra offan

Maddi suuraalee AFP, EPA fi Reuters

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata