Badhaasa Ballon d'Or si'a 6ffaaf kan mo'ate Meesin lakkoofsaan

Liyooneel Mesii badhaasa Ballon d'Or okkoon Kiristaanoo Ronaaldoo caaleera

Taphataan Baarseloonaa Liyonel Mesiin badhaasa 'Ballon d'Or' bara 2019 mo'ate. Mesiin badhaasa kana yeroo 6ffaaf kan mo'ate yoo tahu, hanga yoonaa taphataan si'a hammanaa badhaasicha fudhate hin jiru.

Badhaasa kaleessa galgalaan taphataan sarara ittisaa Liivarpuul Varjil Vaan Daayik 2ffaa tahuun xumure.

Kiristaanoo Roonaaldoo sadarakaa 3ffaan yoo xumuru, Waancaa Afrikaa xumuraaf kan gahee fi Shaampiyoonsi Liigii Awuroopaa Liivarpuul waliin kan mo'ate Sadiyoo Maaneen 4ffaan xumure.

Dubartootaan ammoo garee biyyaalessaa Ameerikaa waliin waancaa Adunyaa dubartootaa kan injifatte Megaan Raapinoo badhaasa Ballon d'Or mo'ateetti.

Image copyright Getty Images

Lammiin Ingilaandi biyya Faransaay kilabii Liyooniif taphattu Luusii Biroonzi sadarkaa 2ffaan taphattuun Ameerikaa biraa Aleeksi Morgaan ammoo 3ffaan xumuran.

Taphataa cimaa umurii ganna 21 gadii tahuun bara 2019 kana taphataan Juventusii ammaa fi Ayaaksi duraanii Maatis Dilaayit filatameera.

Taphataan Maanchister Siitii Riyaad Maareez miiltoowwan isaa kan akka Kun Aguweeroofi Raahim Isterlingi caaluun sadarkaa 10ffaa irratti yoo filatamu, Bernaandoo Silvaa taphataan Maanchister Siitii biraan sadarkaa 9ffaa, Rooberti Lewandowiskii taphataan sarara duraa Baayer Muunik ammoo sadarkaa 8ffaa irratti sagalee argachuun filatamaniiru.

Maareez biyya isaa Aljeeriyaa waliin waancaa Afrikaa bara 2019 mo'ateera.

Kiliyaan Mbappeen 6ffaan yoo xumuru Mohaammad Saalaan 5ffaaan xumuraniiru.

Karra eegaan Liiverpuul Alisan Beeker karra eegaa cimaa bara 2019 tahuun badhaasa karra eedgotaa Yaashin yoo mo'atu badhaasa Ballon d'Or kana irratti ammoo sadarkaa 7ffaan filatame.

Kana jechuun erga bara 1963 taphataan lammii Raashiyaa Yaashin badhaasicha mo'ateen as karra eegaan harkatti galfate hin jiru jechuudha.

Karra eegaan Baarseloonaa Ter Istegen sadarkaa lammaffaa, karra eegaan Maanchister Siitii Edersan ammo 3ffaan xumuran.

Bara darbe Badhaasa Ballon d'Or dhiirotaan kan mo'ate taphataa Riyaal Maadirid Luka Modirich ture.

Waa'ee Mesii Lakkoofsaan maal beektu?

Mesiin kubba miilaa keessatti kunneen lakkoofsota waa'ee Liyonel Mesiin dubbatanidha.

701 - Taphoota Baarseloonaaf hiriiruun taphate

614 -Galchiiwwan Baarselonaaf lakkoofsise, Laligaa keessatti rikardii kan tahe galchiiwwan 428 dabalatee.

91 - Galchii bara 2012, kan lakkoofsise yoo tahu rikardii bara tokkotti taphataa lammii Jarman Gerdi Muulariin bara 1972 qabame cabse

52 - Tapha tokko irratti galchii sadii 'hat-tricks' 46 Baarseloonaaf, Jaha Arjentinaaf

138 - Garee biyyaalessa Arjentinaaf kan hiriiree taphate

70 - Galchiiwwan Arjentiinaaf lakkoofsise

10 - Waancaa Laaligaa Baarseloonaa waliin mo'ate

4 - Waancaa Shaampiyoonsi Liigii mo'ate

6 - Badhaasa Ballon d'Or, mo'ate ( 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 and 2019).

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata