Taphni Itoophiyaa fi Eertiraa daran eegamaa ture ammas hafe

Deeggartoota Itoophiyaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni Itoophiyaa ammas gareen isaanii wayita Eertiraa waliin taphatan arguuf eeguu qabu

Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa dorgommii kubbaa miilaa 'Cecafa' kan baatii kana keessa Yugaandaan qopheessitu irratti garee biyyaalessaa akka hin ergine mirkaneesse.

Kana jechuun taphni biyyoota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti taphatamu hawwiin eegamaa ture hafe jechuudha.

Biyyoonni kunneen garee tokko keessatti ramadamanii turan.

Erga gaafa Eertiraan Itoophiyaa irraa foxxoqxee biyya taate biyyoonni lamaan kubbaa waliin taphatanii hin beekan.

Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa dorgommii 'Cecafa'kana irratti garee kubbaa miilaa dubartootaa waggaa 17 gadiis hin ergu jedheera.

Gareelee lamaan maaliif akka hin ergine ibsuu baatus BBC Sport hanqinni maallaqaa sababa tokko ta'uu akka danda'u hubateera.

Bara darbe erga hariiroon biyyoota lamaanii fooyya'een duuba federeeshiniin kubbaa miilaa biyyoota lamaanii tapha michoomaa gareelee biyyaalessaa lamaaniif qopheessuuf mari'atanii turan.

Garuu hanga yoona taphni michoomaa kun hin qophoofne.

Tapha 'Cecafa' dhiirotaa waggaa 15 gadii barana Eertiraan qopheessitee turterratti Itoophiyaan hirmaattee turte.

Haa ta'u malee biyyoonni lamaan waliin hin taphanne.

Dorgommii 'Cecafa' Mudde 7 hanga 19 Yugaandaatti taphatamu kanaan Garee A jalatti ramadamtee kan turte Itoophiyaan gareeshe hin ergitu erga ta'ee Yugaandaa, Burundii fi Eertiraa qofatu waliin morkata.

Kan dubartootaa wagga 17 gadiin ammoo Itoophiyaan kan keessaa hafte Garee A jalatti Yugaandaa, Eertiraa fi Sudaan Kibbaa ni morkatu.

Taphni dubartootaa kun Mudde 9 eegalee 19 xumurama.

Odeessa kana irratti dabalata